Academisch erfgoed

‘Academisch erfgoed’ verwijst naar de (im)materiële getuigenissen van de evolutie van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs aan universiteiten, wetenschappelijke instellingen en hogescholen en de invloed ervan op de maatschappij. Het omvat roerend, materieel en immaterieel erfgoed en omvat een brede verzameling voorwerpen.

De Vlaamse universiteiten zijn verantwoordelijk voor het academisch erfgoed dat onder hun beheer valt. Zij stelden Commissies voor Academisch Erfgoed in, die werken aan het beheer en de ontsluiting van hun collecties. Deze commissies verenigen zich in het Interuniversitair Platform voor Academisch Erfgoed. Hier bundelen ze hun expertise om te komen tot een verantwoorde beleidsontwikkeling en een brede ontsluiting. In het kader van het project ‘Balans en perspectief’ werd het academisch erfgoed in Vlaamse universiteiten en hogescholen doorgelicht.  De resultaten werden recent gepubliceerd in 'Balans en Perspectief. Academisch Erfgoed in Vlaanderen'. De afzonderlijke collectiebeschrijvingen zijn beschikbaar op de website www.academischerfgoed.be. Verschillende van de collecties werden ook opgenomen in de UMAC Worldwide Database of University Museums & Collections: http://publicus.culture.hu-berlin.de/collections/list.php?id=i&l=Belgium

Aan de Universiteit Gent wordt momenteel gewerkt aan de centralisatie van de collecties academisch erfgoed in een nieuw museum. Aan dezelfde universiteit werkt het Instituut voor Publieksgeschiedenis sinds enkele jaren aan het project UGentMemorie, dat het virtuele geheugen van de UGent vormt.

Bibliografie

Wie weet iets?

Danny Segers - Expert
Fien Danniau - Onderzoeker
Ruben Mantels - Onderzoeker
Christophe Verbruggen - Onderzoeker
Marc Demolder - Collectie, Expert

Wie heeft iets?

KU Leuven - Onderwijsinstelling
Universiteit Gent - Onderwijsinstelling
Vrije Universiteit Brussel - Onderwijsinstelling
Universiteit Antwerpen - Onderwijsinstelling

Projecten

  • 'Balans en perspectief': de verkenning en ontwikkeling van de erfgoedgemeenschap rond academisch erfgoed in Vlaanderen.

Reactie toevoegen

In de kijker

In het kader van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed organiseren we in samenwerking met de Nederlandse Stichting Bedrijfsgeschiedenis op vrijdag 16 november een studiedag over bedrijfserfgoed.

Nieuwsbrief