Home / Bedrijfsmusea- en archieven / Bedrijfsarchieven

Bedrijfsarchieven

Bedrijven maken en ontvangen documenten in functie van hun onderneming en bedrijvigheid. Die documenten worden bewaard zolang ze de bedrijfsprocessen, functies en taken ondersteunen en ze de wettelijke verplichting hebben om bewaard te worden. Denk maar aan notulen, jaarrekeningen, stichtingsakte, briefwisseling, personeelsdossiers, foto's, contracten, plannen van de gebouwen, vroegere reclame en affiches,... Allen vertellen ze mee aan het verhaal van de onderneming.

Die documenten die waardevol genoeg zijn om permanent bewaard te worden, worden het liefst bewaard in het bedrijfsarchief. Want deze stukken hebben een meerwaarde, bepalen mee de identiteit van het bedrijf, hebben een historische en maatschappelijke betekenis. Het archief kan dan een rol spelen in wetenschappelijk onderzoek (economische geschiedenis, arbeidsomstandigheden, ...) en is cultureel erfgoed (overstijgt het particulier belang).

Er zijn heel wat bedrijfsarchieven die in het Algemeen Rijksarchief bewaard worden maar ook op de bedrijven zelf is er soms speciaal ruimte en zelfs een bedrijfsarchivaris voor vrijgemaakt. Momenteel (zomer 2018) loopt een project van Archiefbank Vlaanderen, ETWIE en het Rijksarchief om ervoor te zorgen dat zo weinig mogelijk verloren gaat voor volgende generaties.

 

Bibliografie

Wie weet iets?

Wie heeft iets?

Reactie toevoegen

In de kijker

Ben je bereid je kennis over te dragen en ben je op zoek naar een leerling? Of ben je leergierig en zoek je een meester die je de kneepjes van een ambacht kan leren? Kijk dan zeker even naar volgend overzicht.
In het kader van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed organiseren we in samenwerking met de Nederlandse Stichting Bedrijfsgeschiedenis op vrijdag 16 november een studiedag over bedrijfserfgoed.

Nieuwsbrief