Messen

Het ambacht van de messenmakerij kende in Vlaanderen een beperkte bloei in steden als Aarschot en Lier. Ook nu zijn nog enkele ambachtelijke messenmakers actief. Het ambacht omhelst, naast metaal -en houtbewerking, ook het smeden, graveren, en vervaardigen van schedes.

De Belgian Knife Society tracht het ambacht van het messenmaken in stand te houden. Daartoe worden verschillende activiteiten georganiseerd, zoals de jaarlijkse 'Journées de la Coutellerie' in Gembloux (prov. Namen). In deze stad is ook een museum over de messenmakerij gevestigd. Het MOT in Grimbergen heeft in haar collectie handwerktuigen ook heel wat messen, waarvan een  deel van Belgische makelij. Messen krijgen vaak een smidseteken mee dat aangeeft wie het mes gemaakt heeft. Geregeld organisereert het MOT ook workshops rond het slijpen van messen.

Bibliografie

Wie weet iets?

Belgian Knife Society - Organisatie

Wie heeft iets?

Wie kan iets?

Reactie toevoegen

In de kijker

Op zaterdag 17 maart 2018 organiseert ETWIE zijn zesde ontmoetingsdag. Deze dag, met als titel ‘TWIE goes international’, vindt plaats in het nieuwe Havenhuis in Antwerpen.

Op woensdag 28 maart vindt in het MIAT in Gent de studiedag plaats over gevaarlijk erfgoed. Gevaarlijke producten of installaties worden in de eerste plaats gelinkt aan technisch of wetenschappelijk erfgoed. Maar alle collecties kunnen venijnige kantjes hebben.

Nieuwsbrief