Home / Chemische industrie / Mest en kunstmest

Mest en kunstmest

Mest speelt al zeer lang een belangrijke rol in de landbouw. Als een stuk landbouwgrond continue beplant wordt, raakt de bodem snel uitgeput. Om de grond opnieuw vruchtbaar te maken, moeten elementen als stikstof, kalium, fosfor, etc. opnieuw toegevoegd worden. Hiervoor werd vooral dierlijke en menselijke mest gebruikt. Oorpsprongkelijk ging het over bescheiden hoeveelheden, aangezien de landbouwers meestal slechts over een beperkte veestapel beschikten. Vooral met de groei van de steden in de 12de eeuw neemt de hoeveelheid beschikbare mest toe. De steeds sneller groeiende steden hadden geen rioleringsnetwerk en kampten steeds meer met vervuiling. In de stad werden de menselijke meststoffen op grote schaal verzameld en via beerkarren en beerotters (transport over water). De mest werd op het platteland dan opgeslagen in grote beerputten, waar de landbouwer dan meststoffen op kon kopen.

In het begin van de 19de eeuw werden de eigenschappen van guano als meststof ontdekt. Guano komt voor waar jarenlang massaal uitwerpselen van vogels en vleermuizen vallen. Wereldwijd zijn er echter slechts beperkte voorraden guano, maar omdat de kwaliteit van deze meststof superieur was aan gewone mest, werd ze massaal geexploiteerd. Echter reeds rond 1850 begon de ontginning en invoer af te zwakken.

Het was Justus von Liebig die als eerste een kunstmeststof produceerde. Als snel werd kunstmest op industriële schaal geproduceerd. Dit had een grote impact op de landbouwproductie en heeft, vanwege het gebruiksgemak, grotendeels de dierlijke en menselijke meststoffen vervangen. Dierlijke meststoffen worden, als bijproduct van de kippenkwekerij en varkens- en veeteelt wel nog steeds gebruikt. De menselijke meststoffen worden, vooral door de aanleg van rioleringsnetwerken en het moderne toilet, niet meer verzameld. Doorheen de tijd werden ook nog andere meststoffen ontdekt, zoals het Thomasslakkenmeel gemaakt van hoogovenslakken.

In de kleine tentoonstelling in Riekend Rustpunt kan je hierover meer ontdekken.

Bibliografie

Wie heeft iets?

Reactie toevoegen

In de kijker

Op zaterdag 17 maart 2018 organiseert ETWIE zijn zesde ontmoetingsdag. Deze dag, met als titel ‘TWIE goes international’, vindt plaats in het nieuwe Havenhuis in Antwerpen.

Op woensdag 28 maart vindt in het MIAT in Gent de studiedag plaats over gevaarlijk erfgoed. Gevaarlijke producten of installaties worden in de eerste plaats gelinkt aan technisch of wetenschappelijk erfgoed. Maar alle collecties kunnen venijnige kantjes hebben.

Nieuwsbrief