Missie, statuten, jaarverslagen...

Missie

ETWIE is het expertisecentrum en het centrale aanspreekpunt voor technisch, wetenschappelijk en industrieel erfgoed in Vlaanderen en Brussel. Als  netwerkorganisatie brengt ETWIE de actoren uit verschillende velden samen, bevordert de onderlinge uitwisseling en samenwerking en creëert zo een sterke en herkenbare sector. ETWIE stimuleert mensen die met dit erfgoed bezig zijn, om proactief te handelen, hun expertise actief in te zetten en dit erfgoed veilig te stellen voor volgende generaties.

 

Statuten

Download de gecoördineerde versie van de statuten van ETWIE vzw (pdf), zoals gepubliceerd in het Belgische Staatsblad op 8 juli 2010 en 11 april 2013.

 

Jaaractieplannen

 

Jaarverslagen

In de kijker

Op zaterdag 17 maart 2018 organiseert ETWIE zijn zesde ontmoetingsdag. Deze dag, met als titel ‘TWIE goes international’, vindt plaats in het nieuwe Havenhuis in Antwerpen.

Op woensdag 28 maart vindt in het MIAT in Gent de studiedag plaats over gevaarlijk erfgoed. Gevaarlijke producten of installaties worden in de eerste plaats gelinkt aan technisch of wetenschappelijk erfgoed. Maar alle collecties kunnen venijnige kantjes hebben.

Nieuwsbrief