Home / 600.000 euro voor restauratie stoomzagerij Laakdal

600.000 euro voor restauratie stoomzagerij Laakdal

zagerij7.jpg

Foto: Tijl Vereenooghe
Foto: Tijl Vereenooghe

Geert Bourgeois heeft een premie van bijna 600.000 euro toegekend voor de casco-restauratie van de voormalige stoomzagerij in Vorst-Laakdal. De oude zagerij, beschermd in 1993, is de enige stoomzagerij in Vlaanderen waar vrijwel alle werktuigen in hun oorspronkelijke verband aanwezig zijn. De gemeente wil er een ontmoetingsruimte van maken, met onder meer een fietsverhuurdienst en een horecazaak. 

Het hoofdgebouw, de zaaghal, bestond uit acht traveeën: drie in baksteen, en vijf in een houten skeletstructuur. Door de ligging in woongebied moest de zagerij haar activiteiten in de jaren 1960 stopzetten. In 1993 werden de machines, de gebouwen en de schoorsteen beschermd als monument. De zagerij werd in 2001 door de gemeente aangekocht, maar het complex raakte ernstig in verval en dreigde in te storten. In 2010 werd de bescherming gedeeltelijk opgeheven. Het gedeklasseerde gedeelte werd vervolgens gesloopt. De drie waardevolle stenen fabriekshallen en de schoorsteen bleven bewaard. Ook de stoommachine, van 'De Nobele, Nolet & Bracq' uit Gent, en de stoomketel zijn nog aanwezig.

De gemeente wil de overblijvende traveeën casco restaureren en twee nieuwe houten traveeën bijbouwen voor de bescherming van de machines. In het complex wil men een ontmoetingsruimte creëren, met onder meer een fietsverhuurdienst en horecafaciliteiten. Daarnaast komt er een museale opstelling voor scholen en een breder publiek, in de vorm van een belevingstentoonstelling over erfgoed, bosbouw en ambacht. Op langere termijn wil men een deel van de machines opnieuw in werking stellen.

06/09/2017 - 17:27

Reactie toevoegen

Reacties

Als er interesse is in foto’s van ‘enige’ tijd geleden dan verneem ik het graag.
Met goede groet,
Kees

In de kijker

Op woensdag 28 maart vindt in het MIAT in Gent de studiedag plaats over gevaarlijk erfgoed. Gevaarlijke producten of installaties worden in de eerste plaats gelinkt aan technisch of wetenschappelijk erfgoed. Maar alle collecties kunnen venijnige kantjes hebben.

Nieuwsbrief