Home / Baksteentunnels in de Rupelstreek in kaart gebracht

Baksteentunnels in de Rupelstreek in kaart gebracht

De Rupelstreek dankt haar identiteit aan haar geografische ligging naast het water en aan haar steenbakkerijverleden. Een belangrijk onderdeel van het landschap zijn de meer dan veertig oude tunnels die de kleiputten verbonden met de plaatsen waar de baksteen werd gevormd, gedroogd en gebakken. In opdracht van de provincie Antwerpen zijn die verschillende relicten nu in kaart gebracht.

Het onderzoek, uitgevoerd door studiebureau Omgeving in samenwerking met Erfgoed & Visie, geeft een grondige beschrijving van de huidige toestand, formuleert welke technische ingrepen noodzakelijk zijn voor restauratie en bekijkt de mogelijkheden tot herbestemming. Deze mogelijkheden kunnen informatief, recreatief of ecologisch ingevuld worden. Daarnaast kan het op straatniveau zichtbaar maken van de ondergrondse tunnels de identiteit van de streek benadrukken. Eén tunnel op de site Frateur in Boom (foto) kreeg bijzondere aandacht in het rapport, omdat deze de enige beschermde tunnel is. Hij bevindt zich in de wijk Noeveren en vormt zo onderdeel van de beschermde erfgoedsite.

De resultaten worden verder opgevolgd door het gebiedsprogramma van de Rupelstreek. Het is de bedoeling dat de studie een levend document wordt, met actualisatie bij wijzigingen of bij het ontdekken van nieuwe tunnels. Gedeputeerde Rik Röttger: "Na de inventarisatie van de tunnels is het nu zaak om de mogelijkheden tot herbestemming te onderzoeken. Laat ons enkele oude tunnels restaureren en nadien inzetten als ecologische of recreatieve verbindingen én als unieke landmarks voor de streek."

22/11/2017 - 14:39

Reactie toevoegen

In de kijker

Op zaterdag 17 maart 2018 organiseert ETWIE zijn zesde ontmoetingsdag. Deze dag, met als titel ‘TWIE goes international’, vindt plaats in het nieuwe Havenhuis in Antwerpen.

Op woensdag 28 maart vindt in het MIAT in Gent de studiedag plaats over gevaarlijk erfgoed. Gevaarlijke producten of installaties worden in de eerste plaats gelinkt aan technisch of wetenschappelijk erfgoed. Maar alle collecties kunnen venijnige kantjes hebben.

Nieuwsbrief