Home / Waarschoot: van textieldorp naar katoenbastion

Waarschoot: van textieldorp naar katoenbastion

Het recentste nummer van TIC - Tijdschrift voor Industriële Cultuur (jaargang 29, nr. 119) focust op de textielgeschiedenis van Waarschoot. Het zwaartepunt van de Oost-Vlaamse textielproductie verplaatste zich op het einde van de 19de eeuw van de provinciehoofdstad Gent naar het platteland. Waarschoot speelde een pioniersrol in deze evolutie. In 1881 bouwde de Gentse textielbaron Joseph De Hemptinne een textielfabriek in het Oost-Vlaamse dorp, dat al snel zou uitgroeien tot een heus katoenbastion.

Auteur Pieter De Reu schetst in het artikel verschillende motieven die aan de grondslag lagen voor de groei van een stedelijke textielindustrie op het Oost-Vlaamse platteland. Hij verdiept zich onder meer in de rijke voorgeschiedenis van Waarschoot, dat een lange traditie kende als productiecentrum van lijnwaad met talrijke thuisweverijen. Ook heeft De Reu aandacht voor de ingrijpende gevolgen die de industrialisatiegolf had op de dorpssamenleving. Met de Gentse investeringen en de komst van de grote fabrieken, kwamen immers ook de sociale wantoestanden en emancipatorische bewegingen naar het platteland...

Dit nummer van TIC heeft verder ook nog aandacht voor de realisatie van het nieuwe Industrieel Museum Zeeland, voor de fotocollectie van het MIAT Gent, en voor de tentoonstelling 'Gevloerd en betegeld' die binnenkort in het MIAT te zien is.

Het driemaandelijkse TIC - Tijdschrift voor Industriële Cultuur is een uitgave van het MIAT. Een los nummer is verkrijgbaar aan 7 euro. Een jaarabonnement (4 nummers) kost 25 euro.

17/10/2012 - 11:03

In de kijker

Op zaterdag 17 maart 2018 organiseert ETWIE zijn zesde ontmoetingsdag. Deze dag, met als titel ‘TWIE goes international’, vindt plaats in het nieuwe Havenhuis in Antwerpen.

Op woensdag 28 maart vindt in het MIAT in Gent de studiedag plaats over gevaarlijk erfgoed. Gevaarlijke producten of installaties worden in de eerste plaats gelinkt aan technisch of wetenschappelijk erfgoed. Maar alle collecties kunnen venijnige kantjes hebben.

Nieuwsbrief