Biblio

9411 resultaten gevonden
1977
Adriaan LINTERS.  1977.  Beknopt overzicht van de industriële archeologie in Oost-Vlaanderen. Kultureel jaarboek van de provincie Oost-Vlaanderen. :220-228.
SORBER F.  1977.  Beknopte gids van het Provinciaal Textielmuseum Vrieselhof te Oelegem.
[Anoniem].  1977.  Communes de Diso et de Verviers : rénovations du quartier des fabriques. Quelle rénovation ?
A. VERELST.  1977.  De Belgische scheepvaart in beeld. La navigation belge en images..
Godelieve VANDECASTEEL, Marie-Cecile VANDENBROEKE.  1977.  De drinkwatervoorziening in Gent van 1866 tot 1923..
VAN DE CASTEELE G, VANDENBROELE M-C.  1977.  De drinkwatervoorziening te Gent van 1886 tot 1923. R.U.G..
DE VISSER J..  1977.  De industrialisatie van de Gentse katoennijverheid 1750-1850. RUG. licentiaatsthesis
A. MAES.  1977.  De klompenmakerij en de klompenhandel in het Brugse. Biekorf. 77:77-80.
D. OSTYN.  1977.  De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, een historische schets..
M. SERGEYS.  1977.  De lage landen: bakermat van de klokken- en beiaardgietkunst. Vlaanderen. 26:224-227.
Freddy BUYS.  1977.  De maalderij van Prosperpolder.
M. SMETS.  1977.  De ontwikkeling van de tuinwijkgedachte in België. Een overzicht van de Belgische volkswoningbouw in de periode 1830-1930..
Bert DEWILDE.  1977.  De vlasroterij in het Kortrijkse: de overgang van het ambachtelijke naar het mechanische..
Roland BAETENS.  1977.  Een onderzoek naar het beoefenen van de industriële archeologie in België.
VAN DEN ABEELEN G.  1977.  Geluid conserveren. Een groots avontuur van de hedendaagse beschaving. Lezing gehouden te Middelburg.
STROOBANTS A..  1977.  Het ijzersmeedwerk toegepast in de bouwkunst te Gent, Brugge & Antwerpen, vanaf de 13de tot het begin van de 19de eeuw: een vergelijkende studie. Hoger Instituut voor Kunstgeschiedenis & Oudheidkunde. :9v..
Aimé STROOBANTS.  1977.  Het ijzersmeedwerk toegepast in de bouwkunst te Gent, Brugge en Antwerpen vanaf de XIIIde tot het begin van de XIXde eeuw. Een vergelijkende studie..
R. HUYSMANS.  1977.  Het verdwijnen van de zinkovens te Lommel en te Overpelt.
H. ZOUDE.  1977.  Histoire de la bonneterie dans la région de Tournai..
[Anoniem].  1977.  Industrial archaeology..
[Anoniem].  1977.  Industriearchaeologie..
Herman BALTHAZAR.  1977.  Industriële archeologen bestaan niet. Een verkenning van de industriële archeologie : definities en realisaties.

Pagina's

In de kijker

Hij is er! De nieuwe onderzoeksbalans industrieel erfgoed! Een prachtig referentiewerk, zoals we zelf durven zeggen...

Nieuwsbrief