Biblio

9380 resultaten gevonden
1975
Claudine ROOSE.  1975.  De stoommachines van de voormalige electriciteitscentrales te Izegem. Centrum voor Industriële Archeologie. Mededelingen. (3):8-9.
MARCEL JACOBS.  1975.  De touwslagerij in familieverband. De leurhandel. Heem- en Oudheidkundige kring van Zele.
S. DEGROOTE.  1975.  De watervoorziening in Gent vanaf het midden van de 19de eeuw tot in het begin van de 20ste eeuw..
[Anoniem].  1975.  En toen kwam de machine..
J.K. MAJOR.  1975.  Fieldwork in industrial archaeology..
D. D'HOOGE, A. JANSSENS, J. WANNYN.  1975.  Gemeentelijke vrijwillige brandweer Nevele 100 jaar. :64p.
Hilda COPPEJANS-DESMEDT.  1975.  Gids van bedrijfsarchieven bewaard in de openbare depots van België..
A. HERRLING.  1975.  Het begin van de electriciteit te Oostende. koninklijke heem- en geschiedkundige kring De Plate. V
Roland BAETENS.  1975.  Het eventueel klasseren van een steenbakkerij te Boom..
Mark SCHOLLIERS.  1975.  Het katoenbedrijf A. Voortman en de Secessieoorlog. Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis. VI(1-2):117-144.
Eric KEUTGENS.  1975.  Honderd jaar tram in Antwerpen en randgemeenten. Deel 2: Van paardentram tot premetro 1902-1975.
A. THIJS.  1975.  Industrial archaeology as a branch of the study of the history of material culture. Some theoretical and methodological considerations..
L. DANCKAERT.  1975.  Industriële archeologie en de bibliotheken..
L.-F. GENICOT.  1975.  Industriële archeologie en de gebouwen..
J. STIENNON.  1975.  Industriële archeologie en de kunst..
Adriaan LINTERS, Jean-Marie DUVOSQUEL, Marinette BRUWIER.  1975.  Industriële archeologie en de musea in Vlaanderen. En toen kwam de machine. Ontmoeting met de industriële archeologie. :52-57.
WILLEM L.  1975.  Industriële archeologie en de musea in Wallonië. En toen kwam de machine. :58-59.
Hilda COPPEJANS-DESMEDT.  1975.  Industriële archeologie en het archief.
G. ABEELS.  1975.  Industriële archeologie, oude foto's en prentbriefkaarten..
Claudine ROOSE.  1975.  Industriële inplantingen te Izegem, 1830-1914. Geschiedenis.
J. LAUREYSSENS.  1975.  Industriële naamloze vennootschappen in België, 1819-1857..
BAUVIR L..  1975.  Influence des pouvoirs publids sur la localisation des entreprises, le développement régional.
[Anoniem].  1975.  Informations..
Jacques LAVALLEYE.  1975.  Inventaris van het archief "Waterstaat" (1814-1830), van archief van het Ministerie van Openbare Werken (beheer van Bruggen en Wegen) en van de fondsen Concessies van spoorwegen (enz.) en Buurtspoorwegen.
Hilda COPPEJANS-DESMEDT.  1975.  Koning Willem I. Promotor van de Gentse katoenindustrie. Album offer à Charles Verlinden à l'occasion de ses trente ans de professorat. :43-62.

Pagina's

In de kijker

We hebben beslist om de 8e ETWIE-ontmoetingsdag, die gepland stond op zaterdag 9 mei, te verschuiven naar een latere datum.

Nieuwsbrief