Home / Eerste plannen voor nieuw Maritiem Museum in Antwerpen voorgesteld

Eerste plannen voor nieuw Maritiem Museum in Antwerpen voorgesteld

droogdokken.jpg

Foto: Tijl Vereenooghe
Foto: Tijl Vereenooghe

De stad Antwerpen presenteerde vandaag zijn eerste plannen voor een nieuw Maritiem Museum op het Droogdokkeneiland. Dit moet een actief belevingsmuseum worden, waarbij naast het tentoonstellen van maritiem erfgoed ook de beleving van actieve scheepherstelling en de zorg voor varend erfgoed centraal staan. De stad maakt tijdens deze legislatuur 20.000 euro vrij om een ontwerpwedstrijd voor het nieuwe museum te organiseren. Het totale kostenplaatje wordt geschat op 13 tot 17 miljoen euro. 

Uit een haalbaarheidsstudie is gebleken dat de bestaande gebouwencluster van AWN (Algemene Werkhuizen Noord) op de droogdokkensite de meest geschikte locatie is om een nieuwe maritiem-erfgoedsite te ontwikkelen. “De droogdokken zijn een gedroomde plek om het over erfgoed en schepen te hebben," meent cultuurschepen Philip Heylen. “De site biedt bovendien een variëteit aan prikkelende bezoekerservaringen: van het monumentaal historisch erfgoed in situ, het varend en roerend erfgoed in museumcontext tot echte havenactiviteit: scheepsherstelling, pomphuizen, sluisdeuren..."

Het nieuwe museum kan een aantal zeer gevarieerde collecties samenbrengen. Naast de Doelse kogge, is er onder meer de stedelijke collectie vaartuigen die momenteel in het ‘Maritiem Park’ op de Scheldekaaien staat, de stedelijke collectie havenwerktuigen die opgeslagen is in een hangar aan het Kattendijkdok; en de scheepvaartcollectie van het MAS en de Vrienden van het Nationaal Scheepvaartmuseum. Naast de eigen collecties kunnen ook schepen van particulieren het geheel versterken. Daarbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan de replica van de Belgica of de baggermolen B1.

Volgens Heylen moeten op het vlak van de collectie ook duidelijke keuzes worden gemaakt. "Deze uitdaging stelt zich vooral voor de collectie vaartuigen, die een grote beheersachterstand heeft. Het afstoten van museumobjecten klinkt hier nog als een taboe. In het maken van keuzes zit voor de collectiewerking echter vaak het verschil tussen aanmodderen en vooruitgang boeken."

Om de authenticiteit van de industriële site intact te laten, denkt men aan een museum met een 'graduele musealisering'. Bij het onthaal, de Doelse Kogge en de fijne scheepvaartcollecties zal er een volledige museale omkadering zijn, maar verder op de site neemt deze musealisering af. Via toegankelijke en gerestaureerde museumschepen bereikt de bezoeker de laatste droogdokken waar nog echt aan schepen wordt gewerkt, waar wordt geschilderd, gelast, geklonken en gesmeed.

05/05/2015 - 17:12

Reactie toevoegen

Reacties

Een aantal jaar geleden werd besloten een aantal Antwerpse musea bijeen te brengen: het scheepvaartmuseum, het etnografisch museum, het volkskundemuseum, enz. We zijn nog geen 10 jaar verder, of men denkt eraan een nieuw maritiem museum te maken. Een herstart van het scheepvaartmuseum, of begrijp ik het verkeerd?

In de kijker

We hebben beslist om de 8e ETWIE-ontmoetingsdag, die gepland stond op zaterdag 9 mei, te verschuiven naar een latere datum.

Nieuwsbrief