Alex De Vos Expert

Alex De Vos behaalde een licentiaatsdiploma Kunstgeschiedenis en Archeologie aan de VUB en werkte veertig jaar (1951-1991) als conservator bij het scheepvaartmuseum in Antwerpen. Daarnaast was hij actief bij De Vrienden van het Nationaal Scheepvaartmuseum en de Koninklijke Belgische Marine Academie. In 1993 had hij een belangrijk aandeel in de organisatie van de Tall Ships' Race en het evenement EUROSAIL '93 in Antwerpen. Hij publiceerde onder meer over het schoolschip Mercator, het poolschip Belgica en is de auteur van een tweedelige bibliografie over de binnenscheepvaart. Hij was nauw betrokken bij de publicatie van het zevendelig nautisch standaardwerk Maritieme Ecyclopedie waarin hij de rubrieken over de binnenvaart voor zijn rekening nam. Op 20 september 2017 overleed hij op 86-jarige leeftijd in Antwerpen. 

Reactie toevoegen

In de kijker

We hebben beslist om de 8e ETWIE-ontmoetingsdag, die gepland stond op zaterdag 9 mei, te verschuiven naar een latere datum.

Nieuwsbrief