Archeologisch Museum UGent Museum

Adres

Onderbergen 1
9000 Gent
09 233 07 72

De collectie bestaat uit archeologische voorwerpen die in de loop van de 19de en het begin van de 20ste eeuw zijn verzameld en uit objecten die het resultaat zijn van opgravingen van de vakgroep Archeologie. De exacte omvang is niet gekend. Enkele sleutelfiguren uit de 19de eeuw die de collectie sterk hebben beïnvloed zijn Martin-Jean De Bast (1753-1825), Bernard Rottiers (1771-1857) en Henri en Louis Siret (werkzaam tussen 1884 en 1889). De collectie werd samengebracht door aankopen, schenkingen, vondsten en permanente bruiklenen. Joseph Maertens de Noordhout werkte onder meer samen met het stadsmuseum van Gent om archeologische stukken uit te wisselen. 

De archeologische voorwerpen werden verzameld als studieobjecten. Ze zijn nog steeds het onderwerp van wetenschappelijk onderzoek. Studenten worden er binnen het kader van hun opleiding rondgeleid. De archeologische vondsten vormen het onderwerp voor masterpapers.

De collectie bestaat uit kunst- en gebruiksvoorwerpen uit verschillende periodes die in de loop van de 19de en 20ste eeuw door meerdere personen werden bijeengebracht:

  • Egyptica (grafstenen, amuletten en oesjabti)
  • Griekse verzameling (Griekse en Italische vazen)
  • Etruskische verzameling (aardewerk)
  • Romeinse verzameling (aardewerk, glas en ca. 30 Romeinse bronzen)
  • Het depot van Port Arthur (collectie bronzen voorwerpen die dateren uit de late bronstijd (ca. 1100-750/700 v. chr.)
  • De Spaanse Bronstijd (aardewerk, metaal en kralen afkomstig van opgravingen in de zuidoostelijke Spaanse provincie Almeria).

Naast deze verzamelingen worden in een afzonderlijke ruimte de resultaten tentoongesteld van de opgravingen van Prof. Sigfried De Laet, uitgevoerd in de periode 1950 tot 1980. Er worden objecten uit opgravingen in Aalter, Brugge, Destelbergen, Hofstade, Kruishoutem, Maldegem, Sint-Gillis-Waas en Verrebroek getoond. De collecties bevatten onder andere prehistorisch keramiek, bronzen wapens, lampen, glaswerk, sigillata,....

Het topstuk is opgesteld in een vitrine in de bibliotheek van Het Pand: de 18de-eeuwse kurkmaquette van het Pantheon van Antonio Chichi (1743-1816). Er zijn slechts drie andere exemplaren van bewaard (in Kassel, Darmstadt en Sint-Petersburg).

De collectie wordt aangevuld met schenkingen en nieuwe vondsten. Alleen de stukken die passen binnen het opnamebeleid worden opgenomen. Er wordt ook gekeken in welke mate er samengewerkt kan worden met de Gentse musea (STAM en De Wereld van Kina) om collectiestukken af te stoten of op te nemen.

Vroeger was het museum ondergebracht in de gebouwen van het Hoger Instituut voor Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde, als onderdeel van het gebouwencomplex van de universiteit. Nu hebben de verzamelingen een onderdak gevonden in het Pand, een middeleeuws Dominicaner klooster in het oude stadscentrum van Gent. 

Een gedeelte van de collectie is geïnventariseerd in Access. Er zijn reeds verschillende publicaties over de collectie verschenen. Het Archeologisch Museum heeft een eigen website binnen de vakgroep Archeologie met praktische informatie en gegevens over de geschiedenis van de collectie. Het museum is enkel te bezoeken op afspraak. Rondleiding zijn mogelijk op aanvraag. Bij specifieke activiteiten is het museum open voor bezoekers (bv. tijdens de Gentse feesten). 

Reactie toevoegen

In de kijker

Op 22 oktober organiseert ETWIE een bezoek aan de indrukwekkende historische collectie van Delhaize. Aanmelden kan nog enkel voor de wachtlijst!

Nieuwsbrief