Archonaut vzw Organisatie, Vakman

Adres

Pathoekeweg 34
8000 Brugge

De vzw Archonaut werd in 2000 opgericht met twee doelstellingen. Ten eerste werden er opleidingen houtbewerking georganiseerd aan de hand van de restauratie van houten schepen. Hierbij richten ze zich op zowel kwetsbare groepen als vaklui die zich willen specialiseren. Ten tweede zette Archonaut zich in voor de restauratie van waardevolle bootjes en schepen. Zowel de restauratie als het archief- en documentatiecentrum zorgden er voor dat de klassieke bouwtechnieken konden worden doorgegeven. De organisatie beschikte ook over enkele eigen maritieme relicten. De vzw werd in 2016 stopgezet.

Reactie toevoegen

In de kijker

We hebben beslist om de 8e ETWIE-ontmoetingsdag, die gepland stond op zaterdag 9 mei, te verschuiven naar een latere datum.

Nieuwsbrief