Bert Van Doorslaer Expert

Bert Van Doorslaer, bestuurssecretaris bij het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed, was een autoriteit op het vlak van het mijnerfgoed in Limburg. Hij verzorgde talrijke publicaties over dit onderwerp en over andere aspecten van het Limburgse industrieel erfgoed. Van Doorslaer overleed in april 2015.

Bibliografie

VAN DOORSLAER B.  2004.  Koolputterserfgoed als industriecultuur: het voorbeeld van de mijncités in Belgisch-Limburg. Jaarboek van het Sociaal Historisch Centrum van Limburg. :31-56.
VAN DOORSLAER B.  1997.  Valorisering van het Limburgse mijnpatrimonium.. Kultuurleven, maandblad voor cultuur en samenleving. :96-99.
VAN DOORSLAER B.  1996.  Het Limburgse mijnlandschap: een uitzonderlijke uitdaging, een unieke kans.. Kultuurleven, maandblad voor cultuur en samenleving. :50-53.
VAN DOORSLAER B.  1994.  Het Kempens Mijnbekken.. Ons Heem. Tijdschrift Geschied- en Heemkundige kring Kinrooi. 48(3):139-148.
VAN DOORSLAER B.  1994.  Le bassin de la Campine.. L'héritage des gueules noires. De l'histoire au patrimoine industriel. :191-224.
VAN DOORSLAER B.  1989.  Patrimoine industriel des sites charbonniers en Campine.. Les monuments techniques de la mine, patrimoine culturel. Actes du colloque de Bochum, Strasbourg, Conseil de l'Europe, 1989..
VAN DOORSLAER B.  1988.  Het zwarte goud der Kempen.. M & L (Monumenten en Landschappen). 6:42-60.
VAN DOORSLAER B.  1980.  Historiek, toepassingsmogelijkheden en praktische tips voor het mondeling geschiedenisonderzoek.. Dat bestond vroeger niet... Getuigenissen over het dagelijks leven in Limburg, 1890-1940. :335-....

Reactie toevoegen

Nieuwsbrief