Bert Woestenborghs Onderzoeker

Adres

Naamsestraat 63
3000 Leuven
016 32 35 48

Als stafmedewerker roerend erfgoed van het Centrum Agrarische Geschiedenis (CAG) legt Bert zich toe op de algemene kennisuitbouw omtrent het roerend erfgoed van landbouw, voeding en het landelijk leven. In functie daarvan onderhoudt hij contacten met de collectiebeheerders, coördineert hij diverse registratie- en inventarisatieprojecten en legt hij zich ook toe op de waardering en herbestemming van objecten en deelcollecties. Daarnaast werkt hij aan een landbouwthesaurus van werktuigen en is hij verantwoordelijke voor de vakbibliotheek van het CAG. In die zin heeft hij de nodige expertise op het vlak van de geschiedenis van de Belgische landbouw in het algemeen en die van de landbouwmechanisering in het bijzonder.

Reactie toevoegen

Nieuwsbrief