Home / Bezoekerscentrum van het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem (OPZC Rekem) Museum

Bezoekerscentrum van het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem (OPZC Rekem) Museum

Adres

Daalbroekstraat 106
3621 Rekem
089 22 22 22

In 1809 werd het kasteel van Rekem aangeduid door Napoleon als vestigingsplaats voor de bedelaarskolonie van het Departement van de Nedermaas (voordien was het een militair hospitaal). Deze kolonie functioneerde als een zelfstandige gemeenschap, ze hadden hun eigen smid, timmerlui, brandweer en boerderij. Hierbij waren de patiënten die het werk op het land en in de stallen deden. Werken zag men toen als een vorm van therapie. In 1920 werd de kolonie een Rijkskrankzinnigengesticht, die nog steeds als een zelfstandige gemeenschap functioneerde. Het bezoekerscentrum in de oude boerderij toont de collectie van voorwerpen die ooit hebben toebehoord aan het gesticht. Dit gaat over landbouwwerktuigen, een uitgeruste smederij, 19de eeuws timmergereedschap en vijf 19de eeuwse brandweerwagens (periode 1865-1970). Prikklokken, kledij, gestichtsmunten, kerkhofregisters ... De medische collectie van het ziekenhuis bevat de voorwerpen die dienden voor de medische & psychiatrische behandelingen, zoals dwangbuizen, instrumenten voor aderlatingen .... De medische bibliotheek dateert uit de eerste helft van de 20ste eeuw, is Franstalig, en geeft een goed beeld van de toen heersende opvattingen over psychiatrie.

Reactie toevoegen

In de kijker

We hebben beslist om de 8e ETWIE-ontmoetingsdag, die gepland stond op zaterdag 9 mei, te verschuiven naar een latere datum.

Nieuwsbrief