Home / Collectie Draad- en Plaastermodellen UGent Collectie

Collectie Draad- en Plaastermodellen UGent Collectie

Adres

Galglaan 2
9000 Gent
09 264 48 97

Deze collectie behoort tot de Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, vakgroep Wiskundige Analyse. Ze bestaat uit ca. 20 draadmodellen en ca. 100 plaastermodellen.

De verzameling werd geschonken aan de universiteit in het kader van de herstelbeta-lingen door Duitsland na de Eerste Wereldoorlog. De collectie werd ondergebracht in het ‘Institut des Sciences’ en werd oorspronkelijk gebruikt in de colleges aan de voorbereidende scholen en kandidaturen wetenschap-pen. Met het KB van 11 februari 1957 ontstond een faculteit Toegepaste Wetenschap-pen. In 1968 kwam het tot een boedelscheiding: de bibliotheek werd integraal opge-nomen in de faculteit Wetenschappen. De draad- en plaastermodellen bleven ter plaatse (Plateau) en werden ondergebracht in de lokalen die toegewezen waren aan Prof. Bilo. 

De modellen worden tentoongesteld in een houten kast in de gang in het Plateauge-bouw. Sommige dragen een label ter identificatie. Enkele modellen worden bewaard in een leslokaal van de vakgroep. Deze modellen zijn buiten formaat, niet geïdentificeerd of ze worden nog gebruikt in de lessen. De collectie is niet geïnventariseerd en niet ontsloten. De collectie is vrij toegankelijk.

 

 

Reactie toevoegen

In de kijker

Op 22 oktober organiseert ETWIE een bezoek aan de indrukwekkende historische collectie van Delhaize. Ga je mee?

Nieuwsbrief