Collectie Farmacie UGent Collectie

Adres

Harelbekestraat 72
9000 Gent
09 264 80 46; 09 264 81 47

De collectie bestaat uit oude drukken en ongeveer 463 objecten, waarvan 70 apothekerspotten, 11 vijzels, 7 kruidendozen, 24 balansen en gewichten, 290 toestellen, gebruiksvoorwerpen en glazen recipiënten en 61 farmaceutische medailles en penningen. Het aantal oude drukken is niet gekend. De verzameling is samengebracht door apothekers, zowel in de vorm van schenkingen als aankopen. Eén van de topwerken is het Cruydt-Boek (een uitgave uit 1618) van Rembert Dodoens (1554-1585). 

Vroeger werd de verzameling tentoongesteld in het Museum voor de Geschiedenis van de Farmacie van de faculteit Farmaceutische Wetenschappen. 10 jaar geleden werd de collectie overgebracht naar de facultaire vergaderzaal. De collectie werd in 2009 geïnventariseerd.

Om de collectie te raadplegen dient er contact te worden opgenomen met de beheerder.

Reactie toevoegen

In de kijker

Op 22 oktober organiseert ETWIE een bezoek aan de indrukwekkende historische collectie van Delhaize. Ga je mee?

Nieuwsbrief