Collectie historische kaarten VUB Collectie

Adres

Pleinlaan 2
1050 Brussel

De collectie van de vakgroep geschiedenis bestaat uit 5 historische kaarten.

De kaarten tonen Europa en de wereld in de middeleeuwen, de 16de, 17de en de 18de eeuw. Op elke kaart wordt het onderwerp vermeld (bv. “Mitteleuropa im 16. Jahrhundert” of “Die Welt im 17. und 18. Jahrhundert”).

De collectie is niet gedigitaliseerd. Twee kaarten worden uitgestald in lokalen van de vakgroep Geschiedenis. De drie andere worden opgerold bewaard. 

Om de collectie te raadplegen dient er contact te worden opgenomen met de vakgroep Geschiedenis.

Reactie toevoegen

In de kijker

We hebben beslist om de 8e ETWIE-ontmoetingsdag, die gepland stond op zaterdag 9 mei, te verschuiven naar een latere datum.

Nieuwsbrief