Home / Collectie Mineralen en Gesteenten UGent Collectie

Collectie Mineralen en Gesteenten UGent Collectie

Adres

Campus Sterre, gebouw S8, Krijgslaan 281
9000 Gent
09 264 49 30

De Universiteit Gent heeft twee collecties Mineralen en Gesteenten. Zowel de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen als de Faculteit Wetenschappen bezitten een collectie. Beide collecties worden hier beschreven.

Faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen

De collectie van de faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen (vakgroep Bodembeheer) bestaat uit mineralen, gesteenten en geologische afzettingen van België. Er wordt gestreefd naar een volledige collectie, niet naar de mooiste of de meest unieke exemplaren. De collectie is globaal in groepen geplaatst, ter ondersteuning van de cursus. De collectie is niet geïnventariseerd en enkel toegankelijk voor studenten. Er dient contact te worden opgenomen met de beheerder om de collectie te raadplegen.

Faculteit Wetenschappen

De collectie van de faculteit Wetenschappen (vakgroep Geologie en Bodemkunde) bestaat uit 50.000 fossielen, mineralen en gesteenten.  De collectie Mineralen, gesteenten en fossielen behoorde aanvankelijk tot het Museum van de Geologie in de campus Rozier. In 1977 werd dit Museum overgebracht naar campus Sterre. Ongeveer 10 jaar geleden werd het Museum van de Geologie ontmanteld. Een gedeelte van deze collectie wordt nu zichtbaar opgesteld in de vele toonkasten die aanwezig zijn in de gangen van vleugels B en C van gebouw S8, in de Bibliotheek Aardwetenschappen in S8 en in verscheidene leszalen in S8. Naast de museumcollectie, zijn er twee gesteentecollecties die momenteel gehuisvest zijn in de huidige onderzoeksgroep Mineralogie en Petrologie. Het gaat over een gesteentecollectie (in vleugel A) van meer dan 3000 handstukken die destijds toebehoorde aan het toenmalig Laboratorium voor Aardkunde en een tweede collectie van gelijkaardige omvang die toebehoorde aan het toenmalig Laboratorium voor Mineralogie, Petrografie en Micropedologie (LMP). Deze laatste verzameling bevat een belangrijke deelverzameling van Belgische gesteenten. De fossielencollectie is ondergebracht in de Onderzoekseenheid Paleontologie. 

De oorspronkelijke en huidige functie van de collectie is voornamelijk didactisch. Deze wordt gebruikt voor praktische oefeningen. Het gedeelte dat in toonkasten wordt opgesteld, kan bekeken worden door studenten en bezoekers. Een deel van de collecties wordt ook actief gebruikt in lopend onderzoek. De collectie wordt (niet op regelmatige basis) aangevuld door de medewerkers die betrokken zijn bij het onderzoek of het onderwijs met fossielen, mineralen en gesteenten.

Een gedeelte van de collectie wordt tentoongesteld in de toonkasten in de gangen van vleugels B en C van gebouw S8, in de Bibliotheek Aardwetenschappen in S8 en in verscheidene leszalen in S8. 

De collectie is gedeeltelijk geïnventariseerd. Er dient contact te worden opgenomen met de beheerder om de collectie te raadplegen.

Reactie toevoegen

In de kijker

Hij is er! De nieuwe onderzoeksbalans industrieel erfgoed! Een prachtig referentiewerk, zoals we zelf durven zeggen...

Nieuwsbrief