Collectie Pathologie UGent Collectie

Adres

Salisburylaan 133
9820 Merelbeke
09 264 74 31

Deze collectie van de vakgroep Pathologie, Bacteriologie en Pluimvee-ziekten bestaat uit ca. 1.000 weefselpreparaten op sterkwater. 

De collectie is bijeengebracht door Prof. J. Thoonen en Prof. dr. J. Hoorens. Ze werd tentoongesteld in de veeartsenijschool aan het Casinoplein. Met de verhuis van de faculteit Diergeneeskunde naar Merelbeke werd deze collectie ondergebracht in een tentoonstellingslokaal (nog niet toegankelijk) en een aanpalende gang (vrij toegankelijk) op de eerste verdieping van het gebouw D5 (morfologie-pathologie). 

Pathologische preparaten van organen en weefsels bewaard op sterkwater, ingebed in plastic of gemacereerd (botten). Ze zijn afkomstig van verschillende diersoorten, voornamelijk hond, kat, paard, rund, schaap, geit, varken en kip en demonstreren een brede waaier aan letsels die bij deze diersoorten kunnen voorkomen (waaronder tbc en varkenspest, die in België ondertussen niet meer voorkomen). De preparaten op sterkwater werden verzameld tijdens autopsies in de loop van het diergeneeskundig onderwijs in Gent. Congenitale afwijkingen waaronder biggen met twee hoofden, kippen met dubbel aantal tenen, letsels van ziektes die niet meer in België voorkomen (tbc, varkenspest en mond-en-klauwzeer) behoren tot de topstukken.

De collectie is op papier geïnventariseerd. Er werden 1643 preparaten geïnventariseerd, maar niet alle stukken zijn nog beschikbaar. Het merendeel van de collectie is niet ontsloten. Om de collectie te bezoeken, dient er contact te worden opgenomen met het secretariaat van de faculteit Diergeneeskunde, vakgroep Pathologie, Bacteriologie en Pluimveeziekten.

Reactie toevoegen

In de kijker

We hebben beslist om de 8e ETWIE-ontmoetingsdag, die gepland stond op zaterdag 9 mei, te verschuiven naar een latere datum.

Nieuwsbrief