Daniël Biltereyst Onderzoeker

Adres

Korte Meer 11
9000 Gent

Daniël Biltereyst is professor Film- en Mediastudies aan de vakgroep Communicatiewetenschappen van de Universiteit Gent en directeur van het Centre for Cinema and Media Studies (CIMS).

Hij publiceerde al heel wat boeken en artikels, onder meer over de geschiedenis en het erfgoed van film en bioscoop in Vlaanderen. Hij was promotor van verschillende onderzoeksprojecten over Vlaams en Belgisch filmerfgoed (o.m. over de geschiedenis van bioscopen en filmcultuur, zie Cinema City Cultures). Hij is de hoofdpromotor van een FWO-Hercules-project over historische filmcultuur in Vlaanderen en België: Cinema Ecosystem (CineCoS): an open access data platform for cinema history in Flanders and Belgium, 2018-21).

Bibliografie

BILTEREYST D, WINKEL RVANDE.  2009.  Filmjournaals in België (1918-1994). Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis. 39(1-2):53-92.
BILTEREYST D, WINKEL RVANDE, DESMET L.  2009.  Historisch onderzoek naar gefilmd nieuws in België: inleiding. Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis. 39(1-2):7-25.
BILTEREYST D, WINKEL RVANDE.  2005.  De sportfilms van Flandria Film als verspreiders van ‘banaal’ Vlaams-nationalisme en wielerflamingantisme (1930-1940). Volkskunde. Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van de volkscultuur. 106(3):249-275.
BILTEREYST D, VAN BAUWEL S.  2005.  Het ontstaan van de Vlaamse volksfilm: regionale cinema, populaire cultuur en de strijd om De Witte (1934). Volkskunde. Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van de volkscultuur. 106(4):375-392.
BILTEREYST D, WINKEL RVANDE.  2004.  Vindplaatsen Vlaams audiovisueel erfgoed in kaart gebracht. Mores. Tijdschrift voor Volkscultuur in Vlaanderen. 5(1):8-12.
BILTEREYST D, WINKEL RVANDE.  2000.  Licht op een collectief verleden. Een inventariserend onderzoek naar non-fiction film in België. Mededelingenblad van de Belgische Vereniging voor Nieuwste Geschiedenis. 22(4):4-6.

Reactie toevoegen

In de kijker

We smeden al volop plannen voor volgend jaar. Noteer alvast plaats en datum voor onze 8e ontmoetingsdag in jullie agenda: het nieuwe Gents Universiteits Museum, 9 mei 2020!

Nieuwsbrief