Deelcollectie Archeologie (UGent) Collectie

Adres

Onderbergen 1
9000 Gent
+32 9 264 49 30

Het GUM - Gents Universiteitsmuseum kan voor haar vaste en tijdelijke tentoonstellingen putten uit een enorme verscheidenheid aan objecten. Ze vormen samen de  academisch erfgoedcollectie van het GUM en de UGent, de grootste van Vlaanderen, met meer dan 400.000 geregistreerde objecten.

Zes collecties werden al decennia beheerd en in een museale opstelling gepresenteerd. Een van deze is de deelcollectie Archeologie. 

De collectie bestaat uit archeologische voorwerpen die in de loop van de 19de en het begin van de 20ste eeuw zijn verzameld en uit objecten die het resultaat zijn van opgravingen van de vakgroep Archeologie. De exacte omvang is niet gekend. Enkele sleutelfiguren uit de 19de eeuw die de collectie sterk hebben beïnvloed zijn Martin-Jean De Bast (1753-1825), Bernard Rottiers (1771-1857) en Henri en Louis Siret (werkzaam tussen 1884 en 1889). De collectie werd samengebracht door aankopen, schenkingen, vondsten en permanente bruiklenen. Joseph Maertens de Noordhout werkte onder meer samen met het stadsmuseum van Gent om archeologische stukken uit te wisselen. 

De archeologische voorwerpen werden verzameld als studieobjecten. Ze zijn nog steeds het onderwerp van wetenschappelijk onderzoek. Studenten worden er binnen het kader van hun opleiding rondgeleid. De archeologische vondsten vormen het onderwerp voor masterpapers.

De collectie bestaat uit kunst- en gebruiksvoorwerpen uit verschillende periodes die in de loop van de 19de en 20ste eeuw door meerdere personen werden bijeengebracht:

  • Egyptica (grafstenen, amuletten en oesjabti)
  • Griekse verzameling (Griekse en Italische vazen)
  • Etruskische verzameling (aardewerk)
  • Romeinse verzameling (aardewerk, glas en ca. 30 Romeinse bronzen)
  • Het depot van Port Arthur (collectie bronzen voorwerpen die dateren uit de late bronstijd (ca. 1100-750/700 v. chr.)
  • De Spaanse Bronstijd (aardewerk, metaal en kralen afkomstig van opgravingen in de zuidoostelijke Spaanse provincie Almeria).

Naast deze verzamelingen zijn er ook nog de resultaten tentoongesteld van de opgravingen van Prof. Sigfried De Laet, uitgevoerd in de periode 1950 tot 1980. Er werdenobjecten uit opgravingen in Aalter, Brugge, Destelbergen, Hofstade, Kruishoutem, Maldegem, Sint-Gillis-Waas en Verrebroek verzameld. De collecties bevatten onder andere prehistorisch keramiek, bronzen wapens, lampen, glaswerk, sigillata,....

Het topstuk is de 18de-eeuwse kurkmaquette van het Pantheon van Antonio Chichi (1743-1816). Er zijn slechts drie andere exemplaren van bewaard (in Kassel, Darmstadt en Sint-Petersburg).

De collectie wordt aangevuld met schenkingen en nieuwe vondsten. Alleen de stukken die passen binnen het opnamebeleid worden opgenomen. Er wordt ook gekeken in welke mate er samengewerkt kan worden met de Gentse musea (STAM en De Wereld van Kina) om collectiestukken af te stoten of op te nemen.

Vroeger was het museum ondergebracht in de gebouwen van het Hoger Instituut voor Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde, als onderdeel van het gebouwencomplex van de universiteit. Daarna kregen de verzamelingen onderdak in het Pand, een middeleeuws Dominicaner klooster in het oude stadscentrum van Gent. Sinds 2002 is  archeoloog dr. Patrick Monsieur verantwoordelijk voor deze collectie. Als medestichter van het GUM - Gents Universiteitsmuseum selecteerde hij de unieke archeologische stukken die je in het museum kan bewonderen.

Een gedeelte van de collectie is geïnventariseerd in Access. Er zijn reeds verschillende publicaties over de collectie verschenen. 

Reactie toevoegen

In de kijker

We hebben beslist om de 8e ETWIE-ontmoetingsdag, die gepland stond op zaterdag 9 mei, te verschuiven naar een latere datum.

Nieuwsbrief