Eric Keutgens Expert

Eric Keutgens was de oprichter en conservator van het Vlaams Tram- en Autobusmuseum (VlaTAM) in Berchem, en was auteur van verschillende publicaties over het stads- en streekvervoer in Vlaanderen. Hij overleed op 24 oktober 2015.

Reactie toevoegen

In de kijker

We hebben beslist om de 8e ETWIE-ontmoetingsdag, die gepland stond op zaterdag 9 mei, te verschuiven naar een latere datum.

Nieuwsbrief