Eric Keutgens Expert

Eric Keutgens was de oprichter en conservator van het Vlaams Tram- en Autobusmuseum (VlaTAM) in Berchem, en was auteur van verschillende publicaties over het stads- en streekvervoer in Vlaanderen. Hij overleed op 24 oktober 2015.

Reactie toevoegen

In de kijker

Noteer alvast plaats en datum voor onze 8e ontmoetingsdag in jullie agenda: het nieuwe Gents Universiteitsmuseum, 9 mei 2020!

Nieuwsbrief