FARO Organisatie

Adres

Priemstraat 51
1000 Brussel
02 213 10 60

FARO is het Vlaams steunpunt voor roerend en immaterieel cultureel erfgoed, een vzw opgericht in 2008, ontstaan uit de fusie van Culturele Biografie Vlaanderen en het Vlaams Centrum voor Volkscultuur.

Het fungeert als makelaar tussen de Vlaamse overheid en het culturele erfgoedveld: musea, archieven, expertisecentra, heemkundige kringen,... en geeft inhoudelijke, praktische en strategische steun. Elk jaar leiden zij Erfgoeddag in goede banen. Hun thuiszetel is in Brussel. Verder geven ze opleidingen en vormingen, ontwikkelen ze hulpinstrumenten zoals de ErfgoedApp en de toolbox Waarderen, volgen ze ontwikkelingen, nieuws en beleid in de erfgoedsector op de voet, hebben een brede kennis, expertise en inzichten die ze delen, zijn actief in internationale netwerken en projecten,...

 

Reactie toevoegen

In de kijker

We hebben beslist om de 8e ETWIE-ontmoetingsdag, die gepland stond op zaterdag 9 mei, te verschuiven naar een latere datum.

Nieuwsbrief