Frank Becuwe Onderzoeker

Frank Becuwe is sinds 1985 de grote promotor van het Mout- en Brouwerijhuis De Snoek in Alveringem. Beroepshalve is hij halftijds onderzoeker industrieel erfgoed bij de onderzoeksafdeling van het agentschap Onroerend Erfgoed. Daarnaast leidt hij het erfgoedprojectbureau M in O | Erfgoedbehoud en - ontwikkeling. Voordien was hij jarenlang beleidsadviseur erfgoedzorg van de Vlaamse ministers Johan Sauwens en Paul Van Grembergen.

Bibliografie

Frank BECUWE.  2018.  De Moutasten. Vurig erfgoed in West-Vlaanderen. Vlaams brouwbedrijf in historisch perspectief. 23
Frank BECUWE.  2014.  Bier! Een vloeibare oorlogsgeschiedenis. Het Vlaams brouwbedrijf in historisch perspectief. 19
Frank BECUWE.  2014.  Bouwhistorische nota van de Hostensmolen in Machelen. Molenecho's. Vlaams Tijdschrift voor Molinologie. 42(3)
[Anoniem].  2014.  De West-Vlaamse bierbrouwerijen in een historisch perspectief. West-Vlaanderen Werkt. 2:30-32.
Frank BECUWE.  2014.  Het West-Vlaamse brouwbedrijf tussen 1850 en 1950. Erfgoed van Industrie en Techniek. 23(3):4-9.
Becuwe F.  2013.  Het Mout- & Brouwhuis De Snoek. Uniek brouwindustrieel erfgoed in Vlaanderen. Erfgoed van Industrie en Techniek. (1-2):42-49.
Frank BECUWE.  2013.  Mouten in Brugge. De industrialisatie van een ambacht . Brugse Bierhistories. :21-35.
Frank BECUWE, WILLEM LANSZWEERT.  2012.  Het vissersvaartuig OD.1 Martha. M&L Monumenten en Landschappen. 31(3):50-64.
Frank BECUWE.  2011.  De Ateliers de Construction H. Dechaineux et Compagnie te Brussel. Brouwbulletin van het Mout- en Brouwhuis de Snoeck. 3(1):4-5.
Frank BECUWE.  2011.  De Etablissement Jacques Pierdboeuf in Jupile. Brouwbulletin van het Mout- en Brouwhuis de Snoeck. 2(3):7-9.
Frank BECUWE.  2010.  De Usines A. Vandergeeten te Brussel. Brouwbulletin van het Mout- en Brouwhuis de Snoeck. 2(3):8-11.
Frank BECUWE.  2010.  Het bierboek van een dorpsbrouwer. Jaarboek Abdij ten Duinen 1138, Novi Monasterii. 10:27-41.
Frank BECUWE.  2009.  Bier aan het IJzerfront. Het verhaal van de dorst in de Groote Oorlog. Het Vlaams Brouwbedrijf in Historisch Perspectief. 14
Frank BECUWE.  2008.  Bouwhistorie van de Kruiskalsijdemolen in Leke. Molenecho's. (36):24-36.
Frank BECUWE.  2007.  De Bloemmolens van Diksmuide (prov. West-Vlaanderen). Het industrieel erfgoed van een grootmaalderij. Relicta. Archeologie, Monumenten- en Landschapsonderzoek in Vlaanderen. 3:289-332.
Frank BECUWE.  2006.  Bouwhistorische nota van de Goethalsmolen te Wakken. Molenecho's. 34(3):195-206.
Frank BECUWE, WILLEM LANSZWEERT.  2006.  De OD.1 Martha als beschermd monument in het Nationaal Visserijmuseum van Oostduinkerke. Het zeil wordt in de top gezet … Nieuwe kansen. Mededelingsblad van de Vrienden van het Nationaal Visserijmuseum van Oostduinkerke vzw. 115(3031-3034)
Frank BECUWE.  2002.  Het beheer van een bedreiging. Archeologische monumentenzorg in Vlaanderen. Het Spoor Lezen. Archeologisch onderzoek op het traject van de hogesnelheidslijn Antwerpen - Nederlandse grens. Nieuwsbrief maart(1 : 4)
Frank BECUWE.  2002.  Waar de brouwer proost is. Bierbrouwerij de Proosdij in Leisele (19de – 20ste eeuw). Het Vlaamse brouwbedrijf in historisch perspectief 7. :48p.
Frank BECUWE.  1998.  De Roodkop van Sint-Joris. De mouterij-brouwe¬rij Sint-Joris in Reningelst (19de - 20ste eeuw). Het Vlaamse brouwbe¬drijf in historisch perspectief. 3:48p.
Frank BECUWE.  1998.  Het IAP beheert en onderzoekt het archeologische erfgoed in Vlaanderen. Nieuws Departement Leefmilieu en Infrastructuur. 13(juni 2 : 6)
Frank BECUWE.  1997.  Monumentenzorg. Prospectie in het archeologisch landschap. Heemspiegel, Verbond voor Heemkunde. XVIII(1 : 9-11)
Frank BECUWE.  1997.  Nog een Ballon, Mijnheer? De Veurnse brouwerrij de Fabriek in de 19de - 20ste eeuw Het Vlaamse brouwbe¬drijf in historisch perspectief 2. :32p.
Frank BECUWE.  1997.  Over brouwen en brouwers in Fortem. Bachten de Kupe. 39(2):25-44.
Frank BECUWE.  1996.  De brouwersfamilie Houvenaghel in Veurne-Ambacht (19de - 20ste eeuw). Het Vlaams Brouwbedrijf in historisch perspectief. 1:32p.
Frank BECUWE.  1996.  De wijsheid in de Kan. Bier in het volksleven. Cultuurtoerisme in de Westhoek. 4:64p.
Frank BECUWE.  1996.  Erfgoed of zwerfgoed ? Het roerend industrieel erfgoed in Vlaanderen Kultuurleven. Maandblad voor kultuur en samenleving. 63(8):44-49.
Frank BECUWE.  1996.  Over brouwen en brouwers in Izenberge. Bachten de Kupe. 39(2):25-44.
Frank BECUWE.  1995.  En de brouwer ..., hij brouwde voort. Industrieel Erfgoed in vlaanderen. 3-7:39-40.
Frank BECUWE.  1995.  Het Mout- & Brouwhuis de Snoek. Mouten en brouwen in de 19de eeuw. Cultuurtoerisme in de Westhoek. 2:88p.
Frank BECUWE.  1995.  Met Sint Arnold op stap. Over brouwen en brouwers in Alveringem. Cultuurtoerisme in de Westhoek. 3:48p.
Frank BECUWE.  1994.  Industrieel-Archeologische Musea : Mout- & Brouwhuis de Snoek in Alveringem. Heemspiegel, Verbond voor Heemkunde. XV(3):18-19.
Frank BECUWE.  1992.  Ambachtslieden en leveranciers betrokken bij de bouw van het capucijnenstift en -pesthuis in Veurne (1604 - 1611). Het Beloofde Land. Acht opstellen over werken, geloven en vluch¬ten tijdens de XVIe en XVIIe eeuw. :75-92.
Frank BECUWE.  1990.  De mouterij-brouwerij de Snoek te Alveringem - Fortem. Een uniek relikt uit het ruraal industrieel verleden in Vlaanderen. Mededelingsblad en verzamelde opstellen van de Academie voor de Streekgebonden Gastronomie. 8(1):12-21.
Frank BECUWE.  1985.  Dàt Veurne-Ambacht. :36p.

In de kijker

Hij is er! De nieuwe onderzoeksbalans industrieel erfgoed! Een prachtig referentiewerk, zoals we zelf durven zeggen...

Nieuwsbrief