Hilde De Clercq Expert

Adres

Jubelpark 1
1000 Brussel
02 739 67 11

Hilde De Clerck behaalde een doctoraat in de chemie aan de universiteit Gent (1993). Ze is algemeen directeur bij het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK-IRPA). Ze is onder meer expert in onderhouds- en restauratietechnieken. 

Reactie toevoegen

Nieuwsbrief