Historische Drukkerij Turnhout Collectie

Adres

Steenweg op Mol 84
2300 Turnhout
014 42 00 34

De Historische Drukkerij toont de evolutie van de drukkerij doorheen de 19de eeuw. Van handgezette letters naar zetmachines, van houten naar mechanisch aangedreven ijzeren drukpersen, ... Het museum werd opgericht door Herwig Kempenaers, die hier zijn verzameling drukkerijmateriaal en drukwerk tentoonstelt. Hij hecht veel belang aan het demonstreren van hoe het werk in de drukkerij gebeurde, vóór de automatisatie, elektrische motoren en computergestuurde machines. Geregeld produceert de Historische Drukkerij nog drukwerk en gebeuren er demonstraties.

Tussen 2006 en 2017 werd het privémuseum op geregelde tijdstippen opengesteld voor het publiek. Vanaf 2017 werd het weer een afgesloten collectie, die wel nog raadpleegbaar is voor onderzoekers en andere geïnteresseerden. Momenteel is de Historische Drukkerij definitief gesloten voor bezoekers. Archiefonderzoek mogelijk na afspraak.

In de kijker

Hij is er! De nieuwe onderzoeksbalans industrieel erfgoed! Een prachtig referentiewerk, zoals we zelf durven zeggen...

Nieuwsbrief