Home / Internationaal Exlibriscentrum Sint-Niklaas Museum

Internationaal Exlibriscentrum Sint-Niklaas Museum

Adres

Zwijgershoek 14
9100 Sint-Niklaas
03 778 34 50

De collectie van het Internationaal Exlibriscentrum Sint-Niklaas is hoofdzakelijk opgebouwd rond het exlibris en aanverwante vormen van kleingrafiek, zoals niet-commerciële gelegenheidsgrafiek, illustraties en opdrachtgrafiek. Van sommige prenten zijn ook de ontwerpschetsen, de drukclichés of drukblokken en diverse stadia in het drukproces in de collectie aanwezig.

In de nieuwe opstelling van het Exlibriscentrum zullen ook enkele historische of frappante drukpersen worden opgesteld. Het is de bedoeling om deze persen drukklaar te houden voor speciale gelegenheden. Allerlei informatie en documentatie over het exlibris en zijn randgebieden, zoals persuittreksels, briefwisseling, notulen, affiches, uitnodigingen, documenten, publicaties krijgen eveneens een plaats.

Reactie toevoegen

In de kijker

We smeden al volop plannen voor volgend jaar. Noteer alvast plaats en datum voor onze 8e ontmoetingsdag in jullie agenda: het nieuwe Gents Universiteits Museum, 9 mei 2020!

Nieuwsbrief