Iris Kockelbergh Expert

Iris Kockelbergh is sinds 2009 directeur van het Museum Plantin-Moretus in Antwerpen.

Het Museum Plantin-Moretus is een erfgoedsite met het woonhuis en de werkplaatsen van de uitgeversfamilie Plantin en de Moretussen die hier ruim 300 jaar woonden en werkten. Hun erfenis is groot, zowel op intellectueel als op materieel vlak, niet alleen hun uitgaven maar ook het archief en de volledige inhoud van hun bedrijf zijn bewaard gebleven. Dit laat ons toe om niet alleen hun relaties met hun auteurs en de hogere overheden maar ook alle materiële aspecten van hun uitgaven vanaf het eerste contact met de auteur tot de verspreiding van het boek te volgen. Het museum brengt expertise samen rond de ontsluiting van een historisch huis, uitgeversschap, immaterieel erfgoed rond pre-industriële druk- en illustratietechnieken, boekgeschiedenis en ondernemersschap. Het museum heeft ook een prentenkabinet de link tussen de kennis rond alle stappen van het drukwerk en de collectie prenten is uniek.

Reactie toevoegen

In de kijker

Hij is er! De nieuwe onderzoeksbalans industrieel erfgoed! Een prachtig referentiewerk, zoals we zelf durven zeggen...

Nieuwsbrief