Iris Kockelbergh Expert

Iris Kockelbergh is sinds 2009 directeur van het Museum Plantin-Moretus in Antwerpen.

Het Museum Plantin-Moretus is een erfgoedsite met het woonhuis en de werkplaatsen van de uitgeversfamilie Plantin en de Moretussen die hier ruim 300 jaar woonden en werkten. Hun erfenis is groot, zowel op intellectueel als op materieel vlak, niet alleen hun uitgaven maar ook het archief en de volledige inhoud van hun bedrijf zijn bewaard gebleven. Dit laat ons toe om niet alleen hun relaties met hun auteurs en de hogere overheden maar ook alle materiële aspecten van hun uitgaven vanaf het eerste contact met de auteur tot de verspreiding van het boek te volgen. Het museum brengt expertise samen rond de ontsluiting van een historisch huis, uitgeversschap, immaterieel erfgoed rond pre-industriële druk- en illustratietechnieken, boekgeschiedenis en ondernemersschap. Het museum heeft ook een prentenkabinet de link tussen de kennis rond alle stappen van het drukwerk en de collectie prenten is uniek.

Reactie toevoegen

In de kijker

Op maandag 14 oktober organiseren CO7, Liberaal Archief/Liberas en ETWIE een lezingenavond over het steenbakkerij-erfgoed in Wijtschate. Deze avond is het sluitstuk van een project in het kader van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed.
Op 22 oktober organiseert ETWIE een bezoek aan de indrukwekkende historische collectie van Delhaize. Aanmelden kan nog enkel voor de wachtlijst!

Nieuwsbrief