Ivan Derycke Expert

Historicus Ivan Derycke schreef een licentiaatsverhandeling over de zwavelraffinaderij Koch & Reis in Antwerpen, een firma die tot het begin van de jaren 1980 actief was. Zijn interesse voor de Antwerpse brouwerijgeschiedenis leidde de voorbije jaren tot verschillende publicaties rond dit thema. Hij is ook secretaris van het Genootschap voor Antwerpse Geschiedenis.

Reactie toevoegen

Nieuwsbrief