Jackie Thiron Expert

Jackie Thiron is secretaris en mede oprichter van de Heemkundige Kring d'Euzie vzw, Stekene. Hij schreef talrijke bijdragen over het erfgoed van Stekene en de deelgemeenten, waarin o.a. de baksteennijverheid in het Waasland aan bod kwam.

Bibliografie

THIRON J.  2013.  De casus Stekene als voorbeeld van het vervoer van bouwkeramische materialen in het Waasland. Post Factum. Baksteen te Water. Waterwegtransport voor de bouwsector: verleden heden en toekomst. 3:15-36.
THIRON J.  2011.  Sociale aspecten bij de steenbakkerijen in Stekene van de zeventiende tot de twintigste eeuw. Post Factum. Vrouwen en kinderen eerst. Sociale aspecten van de baksteennijverheid in Vlaanderen. 2:36-51.
THIRON J.  2009.  Stekene. Meer dan 800 jaar productie van bouwkeramiek in een Vlaams dorp. Post Factum. In vuur en vlam! Omgaan met baksteenerfgoed in Vlaanderen. 1:41-61.
THIRON J.  1982.  : Bijdrage tot de geschiedenis van het steengelaag in Deuzie. Tijdschrift van de Heemkundige Kring van Stekene.

Reactie toevoegen

In de kijker

Hij is er! De nieuwe onderzoeksbalans industrieel erfgoed! Een prachtig referentiewerk, zoals we zelf durven zeggen...

Nieuwsbrief