Home / Koninklijke Beiaardschool Jef Denyn Onderwijsinstelling

Koninklijke Beiaardschool Jef Denyn Onderwijsinstelling

Adres

2800 Mechelen
015 20 47 92

De Koninklijke Beiaardschool, Internationaal Hoger Instituut voor Beiaardkunst is onderdeel van het Deeltijds Kunstonderwijs (DKO) en heeft een gespecialiseerd leerplan. De school is erkend door het Ministerie van Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Gemeenschap waardoor je er het officieel getuigschrift 'Beiaardier' kan behalen.

De school verzorgde reeds verschillende (muzikale) publicaties. Sinds mei 2016 heeft de Beiaardschool er een nieuwe Kamerbeiaard bij, een instrument van drie ton en met vijftig bronzen klokken. De beiaard is traditioneel een toreninstrument, dat hoog boven de toehoorders zijn klanken uitstrooit. Via de Kamerbeiaard komt het instrument letterlijk dichter bij het publiek. Op die manier treedt het instrument naar buiten, kan het toehoorders bekoren en jonge mensen enthousiast maken om ook beiaard te leren spelen. Daarnaast is het voor de studenten van de Beiaardschool een speel- en publieksvriendelijk instrument.

Reactie toevoegen

In de kijker

We hebben beslist om de 8e ETWIE-ontmoetingsdag, die gepland stond op zaterdag 9 mei, te verschuiven naar een latere datum.

Nieuwsbrief