Home / Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) Museum

Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) Museum

Adres

Jubelpark 10
1000 Brussel
02 741 72 11

De Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) in Brussel beschikken over uiteenlopende collecties, waarvan enkele betrekking hebben op de geschiedenis van techniek en wetenschap. Het KMKG overkoepelt het Museum Kunst & Geschiedenis in het Jubelpark, het MIM (Muziekinstrumentenmuseum), de Hallepoort en de Musea van het Verre Oosten.

Zo is er de collectie koetsen, rijtuigen en sleden. De verzameling kwam vooral tussen 1930 en 1940 tot stand als vele adellijke families hun rijtuigen vervangen door auto's. De collectie omvat een 100-tal koetsen, ingedeeld in 37 verschillende types. In 2002 schonk Jan Vekemans het museum ook een verzameling van 127 schaalmodellen (1/10) van allerhande rijtuigen. De verzameling bevat ook paardentuig, livreien van koetsiers en lakeien en heel wat iconografische documenten en archiefmateriaal.

Een andere collectie bevat heel wat precisie-instrumenten. Het gaat onder meer om sterrenkundige instrumenten, instrumenten voor de landmeetkunde en voor de berekening van de tijd. De uurwerken, meettoestellen, astrolabia, aardbollen en hemelsferen... werden vervaardigd in de Zuidelijke Nederlanden van de 16de tot in het begin van de 19de eeuw. Hét icoon van de verzameling is de armillairsfeer van de Leuvense geleerde Arscenius.

De KMKG hebben ook een collectie rond fotografie en film. Slechts een heel beperkt onderdeel van de collectie is op dit moment toegankelijk voor het publiek, dankzij een bruikleen aan het Fin-de-Siècle Museum.

De KMKG bezit ook een belangrijke kantcollectie.

Reactie toevoegen

In de kijker

Hij is er! De nieuwe onderzoeksbalans industrieel erfgoed! Een prachtig referentiewerk, zoals we zelf durven zeggen...

Nieuwsbrief