Home / Koninklijke Vlaamse Chemische Vereniging (KVCV) - Sectie Historiek Organisatie

Koninklijke Vlaamse Chemische Vereniging (KVCV) - Sectie Historiek Organisatie

Adres

Groenenborgerlaan 171
2000 Antwerpen
0479 60 12 32

De Koninklijke Vlaamse Chemische Vereniging is de beroepsvereniging van alle Vlaamse chemici, ongeacht hun diploma. De KVCV wil de brug slaan tussen onderwijs, industrie en maatschappij.

De Sectie Historiek wil alle personen, in en buiten de KVCV, die geïnteresseerd zijn in de historiek van de scheikunde bijeenbrengen, en wil het onderzoek en maatschappelijk dienstbetoon in deze discipline stimuleren. Deze doelstellingen kunnen verwezenlijkt worden door:

- Het onderlijnen van het didactisch belang van deze discipline voor het onderwijs
- De popularisering van deze discipline
- Dienstbetoon ten opzichte van de andere secties in de KVCV
- Het organiseren van studiedagen, symposia of congressen
- Het organiseren van bezoeken aan musea en plaatsen, die betrekking hebben op de discipline
- Het stimuleren van gemeenschappelijk of individueel onderzoek in deze discipline
- Het onderhouden van contacten met andere verenigingen die dezelfde of gedeeltelijk dezelfde doelstellingen beogen - in het  bijzonder met de koepelorganisatie de Working Party on the History of Chemistry (EuCheMS), de Chemie Historische Groep (CHG) van de Koninklijke Nederlandse Chemische Verenging (KNCV), Mémosciences, en la Division d’Histoire de la Chimie de la Société Royale de Chimie (SRC).

 

Reactie toevoegen

In de kijker

We hebben beslist om de 8e ETWIE-ontmoetingsdag, die gepland stond op zaterdag 9 mei, te verschuiven naar een latere datum.

Nieuwsbrief