Lies Buyse Expert

Lies Buyse is voormalig conservator van het Vlasmuseum in Kortrijk, en coördineerde de vernieuwing en de verhuis naar Texture Kortrijk. Lies was tot begin 2017 ook lid van de Algemene Vergadering van ETWIE.

Bibliografie

Lies BUYSE, eds.) e.a.(.  2015.  Texture. Museum over Leie en vlas. Themanummer. Openbaar Kunstbezit Vlaanderen (OKV). 53(6):40.
Lies BUYSE.  2012.  Het Vlasmuseum. Meer dan een jaar gesloten. Museumpeil. 38:26-27.
Lies BUYSE, Dominique VELGHE.  2011.  De Vlasnijverheid in Zuid-West-Vlaanderen. Synthese van een boeiend verhaal. Tijdschrift voor Industriële Cultuur (TIC). 28(115):2-25.

Reactie toevoegen

In de kijker

We hebben beslist om de 8e ETWIE-ontmoetingsdag, die gepland stond op zaterdag 9 mei, te verschuiven naar een latere datum.

Nieuwsbrief