Luc Devriese Expert

Luc Devriese (°1941) groeide op in een boerengezin in Pittem (West-Vlaanderen). Zijn hele beroepsleven lang bleef hij verbonden aan de Universiteit Gent, faculteit Diergeneeskunde, de instelling waar hij afstudeerde. Hij was daar vooral actief in het vakgebied bacteriologie, in het bijzonder de classificatie en de antibioticumgevoeligheid van pathogene bacteriën. Zijn altijd al sluimerende historische interesse ontwikkelde zich tot een voltijds engagement in diverse verenigingen en tijdschriften handelend over geschiedenis van dieren en diergeneeskunde, dagelijks leven en materiële relicten van zijn woonplaats Gent.

Bibliografie

Luc DEVRIESE.  2016.  Al of niet bedwelmd slachten en offeren: wat er achter de woorden schuilt. Vlaams Diergeneeskundig Tijdschrift. 85(6):368-377.
Luc DEVRIESE.  2016.  Hoefsmeden, zadelmakers, carossiers en ander 'peerdevolk' volop in de weer (Gent 1845-1976). Van mensen en dingen. Tijdschrift voor Volkscultuur in Vlaanderen. . 14(2):47.
Adriën BRYSSE, Luc DEVRIESE.  2016.  Lederuitsnijderij en rijtuigmakerij Robert Rosseau: een laatste getuige tussen 't Pas, Gent, 1991. Van Mensen en Dingen. Tijdschrift voor Volkscultuur in Vlaanderen.. 14(2):29.
Luc DEVRIESE, DE PORTE H.F.M..  2015.  Aderlatingen en etterdrachten verdrijven het ‘kwaad’ uit het lichaam. Vlaams Diergeneeskundig Tijdschrift. 84(2):101-109.
Luc DEVRIESE.  2015.  Opkomst en verspreiding van gas- en elektrisch licht. Gent als verlichte en belichte stad (1823-2001). Tijd-Schrift | Heemkunde en lokaal-erfgoedpraktijk in Vlaanderen. 5(2):22-35.
Luc DEVRIESE.  2012.  Klanten binnen lokken. Van Mensen en Dingen. Tijdschrift voor volkscultuur in Vlaanderen. 10(2):25-30.
Luc DEVRIESE.  2003.  Van de huidevettersbrugghe tot de Huidevetterskaai. TIC - Tijdschrift voor Industriële cultuur. 25(1):1-49.
Luc DEVRIESE, Dieudonné MARYNS.  1995.  Huizenbestand en bedrijvigheid tussen Oudevest en Minnemeersgracht in de 18de eeuw. TIC - Tijdschrift voor Industriële cultuur. (52):33-44.
Luc DEVRIESE.  1916.  Museumcollectie diergeneeskundig verleden Merelbeke: een overzicht 1994 – 2014. Vlaams Diergeneeskundig Tijdschrift. (85):106-109.

Reactie toevoegen

In de kijker

We hebben beslist om de 8e ETWIE-ontmoetingsdag, die gepland stond op zaterdag 9 mei, te verschuiven naar een latere datum.

Nieuwsbrief