M HKA - Collectie Vrielynck Museum

Adres

Leuvenstraat 32
2000 Antwerpen

In 2003 verwierf het M HKA het hoederecht over de privé-collectie van Robert Vrielynck, een notaris uit Brugge. De collectie geeft een overzicht van de technische evoluties van het medium film over een tijdsspanne van 150 jaar. Ze bestaat grotendeels uit vroege filmcamera’s en projectoren en bevat daarnaast een omvangrijk aantal filmposters. Verder zitten er in de collectie een groot aantal curiosa en documenten die verband houden met de geschiedenis van de cinematografie: publiciteit, foto’s, merchandising, aandelen, lobby cards, catalogi en de persoonlijke filmbibliotheek van Vrielynck. Ook bevat de collectie een aantal bijzondere apparaten zoals een authentieke camera van de gebroeders Lumière en een toverlantaarntje in de vorm van een Eiffeltoren, uitgebracht in 1889 n.a.v. de Wereldtentoonstelling in Parijs.

Reactie toevoegen

In de kijker

Op donderdag 24 januari 2019 organiseren we in samenwerking met diverse partners in het Brandweermuseum in Aalst een ontmoetingsdag rond het brandweererfgoed in Vlaanderen. Meer informatie volgt nog, maar noteer alvast de datum in de agenda!

Nieuwsbrief