Molenzorg Vlaanderen Organisatie

Adres

Bruggestraat 74
8830 Hooglede
+32 (0)51 20 37 78

De vereniging Molenzorg Vlaanderen vzw legt zich toe op het behoud van de wind- en watermolens in Vlaanderen. Een eerste bedoeling is de sensibilisering van de bevolking voor ons kwijnend molenpatrimonium. De vereniging onderhandelt met moleneigenaars (privé-personen en openbare besturen) om restauraties te bepleiten. Ze dient projecten in bij o.m. de Koning Boudewijnstichting. Ze ijvert eveneens om herstelde molens opnieuw te laten draaien en malen: in 1976 organiseerde Molenzorg Vlaanderen vzw het eerste examen voor het behalen van het diploma van vrijwillige molenaar.

Molenzorg Vlaanderen vzw geeft viermaal per jaar het tijdschrift Molenecho's uit. Hierin wordt naast actueel molennieuws (verval, restauraties) veel aandacht gewijd aan de molenstudie. Met de wetenschappelijke benaming 'molinologie' wil men de nadruk leggen op de verschillende invalshoeken van waaruit men molens kan bestuderen. De molinologie onderzoekt en verzamelt over de hand-, ros-, water- en windmolens alle gegevens over terminologie, technologie, ecologie, economie, geschiedenis, recht, enz. Naast de gewone, gevarieerde nummers komen ook uitgebreide themanummers voor. Zo kwamen al aan bod: de Vlaamse poldermolens (1984), volmolens (1987), oliemolens (1990), verplaatste staakmolens (1992), molensagen (1993), molenmakers (1994), een tweede aflevering i.v.m. oliemolens (1995), een nummer gewijd aan de molens van het Oude Land van Edingen (1996), tredmolens (2002) en scheepsmolens (2003).

De maatschappelijke zetel van Molenzorg Vlaanderen vzw is gevestigd in het molenmuseum van Sint-Amands (provincie Antwerpen). Het abonnement op het tijdschrift Molenecho's is gekoppeld met het lidmaadschap van Molenzorg Vlaanderen vzw.

Reactie toevoegen

In de kijker

Op maandag 14 oktober organiseren CO7, Liberaal Archief/Liberas en ETWIE een lezingenavond over het steenbakkerij-erfgoed in Wijtschate. Deze avond is het sluitstuk van een project in het kader van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed.
Op 22 oktober organiseert ETWIE een bezoek aan de indrukwekkende historische collectie van Delhaize. Aanmelden kan nog enkel voor de wachtlijst!

Nieuwsbrief