Monumentenwacht Vlaanderen vzw Organisatie

Adres

Oude Beurs 27
2000 Antwerpen
03 212 29 50

Monumentenwacht werd in 1991 in Vlaanderen opgericht met als doel het onderhoud van waardevol historisch erfgoed te stimuleren. Dit gebeurde vanuit het geloof dat regelmatig onderhoud dure en laattijdige ingrepen kan uitstellen en zelfs vermijden. Door haar unieke manier van werken is Monumentenwacht de voorbije 25 jaar uitgegroeid tot hét expertisecentrum op vlak van preventieve conservatie in Vlaanderen. 

Elke eigenaar of beheerder van waardevol erfgoed in Vlaanderen, kan lid worden van Monumentenwacht. Eind 2017 waren er 3.150 leden aangesloten bij Monumentenwacht, die in totaal 6850 erfgoedobjecten beheren. Tijdens periodieke inspecties wordt de toestand van het erfgoedobjecten ter plaatse onderzocht door een team van gespecialiseerde monumentenwachters. Aan de hand van de vastgestelde schade en gebreken wordt een gedetailleerd rapport opgemaakt met concrete aanbevelingen rond onderhoud, herstel en instandhouding. 

Voor Monumentenwacht bestaat erfgoed uit meer dan alleen historische gebouwen. Het wordt in al zijn aspecten als een samenhangend geheel gezien, met inbegrip van waardevolle interieurs, roerend, archeologisch, varend en industrieel erfgoed. Monumentenwacht kan rekenen op een zestigtal medewerkers, verdeeld over vijf provinciale afdelingen en één koepelorganisatie. De vijf Vlaamse provincies staan in voor de financiering van de hoofdopdracht van Monumentenwacht. Ook de Vlaamse overheid erkent Monumentenwacht als belangrijke partner in het onroerend-erfgoedbeleid.

Reactie toevoegen

In de kijker

We hebben beslist om de 8e ETWIE-ontmoetingsdag, die gepland stond op zaterdag 9 mei, te verschuiven naar een latere datum.

Nieuwsbrief