Home / Museum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen UGent Museum

Museum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen UGent Museum

Adres

Krijgslaan 281 gebouw S30
9000 Gent
09 264 49 30

Het Museum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen huisvest de collectie historische wetenschappelijke instrumenten van de Universiteit Gent. Aan de hand van de technologische vooruitgang van deze instrumenten schetst dit museum de geschiedenis van de verschillende wetenschapstakken. 

De collectie bestaat voornamelijk uit 19de- en 20ste-eeuwse instrumenten. Er zijn ook oudere objecten, zoals de verzameling oude drukken (16e eeuw) en enkele historische microscopen (o.a. de 17de-eeuwse microscoop van Van Leeuwenhoek uit de collectie van Henri Van Heurck). Er zijn ca. 10.000 wetenschappelijke instrumenten, waarvan er ongeveer 850 permanent worden tentoongesteld. Naast deze collectie is er een archief, een beperkte foto- en filmcollectie en een bibliotheek. Het grootste deel van de huidige collectie is afkomstig uit het patrimonium van de uni-versiteit. De UGent blijft de voornaamste bron van nieuwe collectiestukken. Soms-wordt de verzameling aangevuld via legaten en schenkingen door instellingen en par-ticulieren. Hiertoe behoort o.a. de verzameling van de voormalige vzw Antwerps Wetenschappelijk en Industrieel Erfgoed (AWIE).

Verschillende Gentse wetenschappers worden in dit museum in het licht gezet, zoals Joseph Plateau (de vader van de film), Leo Baekeland (de uitvinder van de eerste kunststof), en August Kekulé (de grondlegger van de aromatische chemie). Je kan er ook een aantal opmerkelijke collecties bezichtigen, zoals de collectie historische en hedendaagse microscopen, verschillende elektriseermachines en een uitgebreide verzameling landmeetkundige instrumenten. Het museum toont niet enkel instrumenten die voor onderzoek werden gebruikt, maar ook demonstratietoestellen bij het wetenschappelijk onderwijs. Zo verzamelde Joseph Plateau tientallen natuurkundige instrumenten. Bij het plantkundeonderwijs gebruikte men dan weer prachtige bloemmodellen uit papiermaché.

Van de ca. 10.000 objecten zijn er ongeveer een 8.000 geregistreerd in Access. Nagenoeg 80% van de kerncollectie (met name wetenschappelijke instrumenten en demonstratietoestellen) werd gefotografeerd. Daarnaast zijn een aantal digitalisatie-projecten lopende (bv. de collectie epidiascoopplaten). Uit de collectie 'Oude Drukken' werden diverse werken opgenomen in het Google digitalisatieproject via de centrale bibliotheek van de Universiteit Gent.

Momenteel is het museum gesloten en maakt de collectie deel uit van het nieuwe Gents Universiteitsmuseum dat voor 2020 gepland is. 

Bibliografie

Kristel WAUTIER, Alexander JONCKHEERE, Danny SEGERS.  2009.  Gloeilicht. Nu het einde nadert.... Uit het wetenschappelijk verleden. 4
Maurice DORIKENS, Liliane DORIKENS-VERPRAET.  1996.  Het museum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen van de Universiteit Gent. Museumleven. Jaarboek van de Vlaamse Museumvereniging. :48-54.

Reactie toevoegen

In de kijker

We smeden al volop plannen voor volgend jaar. Noteer alvast plaats en datum voor onze 8e ontmoetingsdag in jullie agenda: het nieuwe Gents Universiteits Museum, 9 mei 2020!

Nieuwsbrief