Patrick Viaene Onderzoeker

Adres

Land van Waaslaan 156
9040 Sint-Amandsberg
09 228 52 72 / 0474 25 85 86

Patrick Viaene (Oudenaarde, 1953) studeerde kunstgeschiedenis en oudheidkunde aan de Universiteit Gent. Hij was een van de pioniers die de industriële archeologie in Vlaanderen op de kaart zetten. Hij werkte onder meer als wetenschappelijk medewerker bij het MIAT in Gent en La Fonderie in Brussel.

Patrick Viaene was van 2004 tot 2012 voorzitter van het 'Steunpunt voor Industrieel en Wetenschappelijk Erfgoed' (SIWE), en bekleedt een bestuursfunctie in de internationale organisatie TICCIH. Hij doceert in KASK-Gent (School of Arts) en aan de universiteit van Antwerpen waar hij bij de faculteit Ontwerpwetenschappen het vak Monumenten- en Landschapszorg geeft. Verder was hij nog bestuurder van VCM/FVE, Vlaamse museumvereniging, lid van ICOM en sinds 2009 bestuurder van TICCIH.

Bibliografie

Patrick VIAENE.  2016.  Save the last coal processing plant of Flanders. TICCIH Bulletin. (73):1-2.
Patrick VIAENE.  2015.  La Flandre, une région sans 'châteaux d'industriels'? Châteaux et autres anciennes demeures d'industriels: histoire, menaces, sauvegarde et réaffectation Une nouvelle vie pour les châteaux d'industriels. Sauvegarder et réaffecter ces lieux de mémoire (Les Dossiers de l'IPW, 18). :147-184.
Patrick VIAENE.  2014.  Muziekgroep Zacht Geweld. Terugblik op een Gentse Free Jazz Groep. Jaarboek Heemkundige Kring De Oost-Oudburg. (51):159-186.
Patrick VIAENE.  2013.  Art and Industry - Diverging Domains - Unexpected Overlappings. Eselsohren. Journal of History of Art, Architecture and Urbanism. 1(1):89-104.
Patrick VIAENE.  2013.  Industrieel erfgoed in het Brussels Gewest. Erfgoed Brussel. (extra nummer):244-259.
Patrick VIAENE.  2010.  Het industrieel archeologische patrionium van de oude Gentse havendokken en erfgoedaspecten in het actieve Gentse havenlandschap. SIWE Magazine van het Steunpunt Industrieel en Wetenschappelijk erfgoed. (45-46):41-59.
Patrick VIAENE.  2010.  Het jongste INCUNA-congres te Gijon (Asturië), een leerzame ervaring in het licht van de actuele erfgoedzorg en industriecultuur. SIWE Magazine van het Steunpunt Industrieel en Wetenschappelijk erfgoed. (47-48):34-37.
Patrick VIAENE.  2010.  Het Zuiderpershuis te Antwerpen, een hernieuwde kennismaking. SIWE Magazine van het Steunpunt Industrieel en Wetenschappelijk erfgoed. (45-46):60-95.
Patrick VIAENE.  2010.  Porseleinkaarten. Bijzondere iconografische bron.. SIWE magazine. 43/44:45-54.
Patrick VIAENE.  2010.  Porseleinkaarten: een bijzondere iconografische bron. SIWE Magazine van het Steunpunt Industrieel en Wetenschappelijk erfgoed. (43-44):45-54.
Patrick VIAENE.  2010.  Verslag studienamiddag 4 december. Academisch wetenschappelijk technisch erfgoed. Collecties inventariseren en ontsluiten.. SIWE Magazine van het Steunpunt Industrieel en Wetenschappelijk erfgoed. (43-44):2-18.
Patrick VIAENE.  2010.  Verslag van de ICOHTEC-TICCIH-Worklab conferentie "Reusing the industrial past" in Tampere, Finland, 10-15 augustus 2010. SIWE Magazine van het Steunpunt Industrieel en Wetenschappelijk erfgoed. (47-48):2-33.
Patrick VIAENE.  2010.  Vijftien jaar SIWE-publicaties 1996-2011. SIWE Magazine van het Steunpunt Industrieel en Wetenschappelijk erfgoed. (49-50)
Patrick VIAENE.  2009.  De ecomusea en de herwaardering van het industrieel erfgoed in en buiten Vlaanderen. SIWE Magazine van het Steunpunt Industrieel en Wetenschappelijk erfgoed. (37-38):11-22.
Patrick VIAENE, Peter SCHOLLIERS.  2009.  Industrieel erfgoed in Vlaanderen uit het "Nationaal rapport België", samengesteld naar aanleiding van het 14de ICCIH. SIWE Magazine van het Steunpunt Industrieel en Wetenschappelijk erfgoed. (37-38):3-10.
Patrick VIAENE.  2008.  Over de uitvinding van het licht in de stad. SIWE-Nieuwsbrief. 38-39:50-51.
Patrick VIAENE.  2005.  Brugs Brouwerijmuseum krijgt klop van't Hamerken. SIWE-Nieuwsbrief. 21:8-11.
Patrick VIAENE.  2005.  Gevaar in erfgoed. Erfgoed in gevaar !. SIWE-Magazine. 21:2-12.
Patrick VIAENE.  2004.  S.O.S. Carcoke Zeebrugge!. SIWE-Magazine. 17:20-21.
Dominique VANPEE, Patrick VIAENE.  2004.  SOS cokesfabrieken. SIWE Magazine. 17
Patrick VIAENE.  2003.  Nieuwe zuivelmusea in Vlaanderen. SIWE-Nieuwsbrief. 11-12-13:26-27.
Patrick VIAENE.  1999.  150 jaar industrieel erfgoed in Zwitserland. IWE - Industrieel en wetenschappelijk erfgoed - Contactblad van de Stichting Industrieel en Wetenschappelijk Erfgoed. (5):14.
Patrick VIAENE.  1997.  Graanmaalderijen in Vlaanderen. IWE - Industrieel en wetenschappelijk erfgoed - Contactblad van de Stichting Industrieel en Wetenschappelijk Erfgoed. (3):9-11.
Patrick VIAENE.  1997.  Musea voor de geschiedenis van wetenschappen, techniek en industrie, een stand van zaken. IWE - Industrieel en wetenschappelijk erfgoed - Contactblad van de Stichting Industrieel en Wetenschappelijk Erfgoed. (2):3-8.
Patrick VIAENE.  1997.  Van graan en molens. IWE - Industrieel en wetenschappelijk erfgoed - Contactblad van de Stichting Industrieel en Wetenschappelijk Erfgoed. (3):2-9.
Patrick VIAENE.  1997.  Wat is industrieel en wetenschappelijk erfgoed? IWE - Industrieel en wetenschappelijk erfgoed - Contactblad van de Stichting Industrieel en Wetenschappelijk Erfgoed. (1):4-9.
Patrick VIAENE.  1994.  Het garagegebouw Citroën te Brussel. M&L. 13(4):30-42.
DESEYN G, VIAENE P.  1993.  De laatste twee gashouders van Vlaanderen. Tijdschrift voor Industriële cultuur. (42):30-33.

Reactie toevoegen

In de kijker

Op donderdag 24 januari 2019 organiseren we in samenwerking met diverse partners in het Brandweermuseum in Aalst een ontmoetingsdag rond het brandweererfgoed in Vlaanderen. Meer informatie volgt nog, maar noteer alvast de datum in de agenda!

Nieuwsbrief