Patrick Viaene Onderzoeker

Adres

Land van Waaslaan 156
9040 Sint-Amandsberg
09 228 52 72 / 0474 25 85 86

Patrick Viaene (Oudenaarde, 1953) studeerde kunstgeschiedenis en oudheidkunde aan de Universiteit Gent. Hij was een van de pioniers die de industriële archeologie in Vlaanderen op de kaart zetten. Hij werkte onder meer als wetenschappelijk medewerker bij het MIAT, nu Industriemuseum, in Gent en La Fonderie in Brussel.

Patrick Viaene was in 1995 stichtend lid en van 2004 tot 2012 voorzitter van SIWE vzw (Steunpunt Industrieel en Wetenschappelijk Erfgoed). Hij is sedert 1990 actief lid en correspondent van de internationale organisatie TICCIH (The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage). Hij doceerde van 1994 tot 2018 cultuurvakken en het Seminarie "Kunst en Industrie - Arbeid in Beeld" in de KASK-Gent (School of Arts). Hij doceert van 1996 tot heden over industrieel erfgoed binnen de opleiding Monumenten- en Landschapszorg, heden Erfgoedstudies (Universiteit Antwerpen, Faculteit Ontwerpwetenschappen). Hij was bestuurder van VCM / Forum voor Erfgoedverenigingen, startte mee META op (Mobiel Erfgoed Tram & Autobus) en is actief binnen de vzw Zuiderpershuis. Patrick Viaene is in Vlaanderen en Brussel een vurig pleitbezorger voor zinvolle herbestemmingsprojecten van industrieel erfgoed. Hij ijvert voor meer erkenning van de industriële cultuur in het algemeen en het doorbreken van hardnekkige barrières tussen enerzijds de domeinen technologie, industrie, economie en anderzijds de kunst en cultuurwereld.
 

Bibliografie

Patrick VIAENE.  2016.  Save the last coal processing plant of Flanders. TICCIH Bulletin. 73(3):1-2.
Patrick VIAENE.  2015.  La Flandre, une région sans 'châteaux d'industriels'? Châteaux et autres anciennes demeures d'industriels: histoire, menaces, sauvegarde et réaffectation Une nouvelle vie pour les châteaux d'industriels. Sauvegarder et réaffecter ces lieux de mémoire (Les Dossiers de l'IPW). 18:147-184.
Patrick VIAENE.  2013.  Art and Industry - Diverging Domains - Unexpected Overlappings. Eselsohren. Journal of History of Art, Architecture and Urbanism. 1(1):89-104.
Patrick VIAENE.  2013.  Industrieel erfgoed in het Brussels Gewest. Erfgoed Brussel. (extra nummer):244-259.
Patrick VIAENE.  2011.  Aspecten van de Brusselse havenhistoriek en havenerfgoed. SIWE-Magazine . 51-52(2):37-52.
Patrick VIAENE.  2011.  Vijftien jaar SIWE-publicaties 1996-2011. SIWE-Magazine. 49-50(1)
Patrick VIAENE.  2010.  Porseleinkaarten. Bijzondere iconografische bron. SIWE-Magazine. 43-44(1):45-54.
Dominique ZENNER, Patrick VIAENE.  2009.  Textielerfgoed in Gent. Fotokatern. SIWE-Magazine. 37-38(1):56-64.
Dominique ZENNER, Patrick VIAENE.  2008.  Bruggen over Gentse wateren. Een fotokatern. SIWE-Magazine. 35-36(3):52-59.
Patrick VIAENE.  2008.  Fabrieksschoorstenen. Verdwenen beelden. SIWE-Magazine. 32(1):33-40.
Patrick VIAENE.  2008.  Over de uitvinding van het licht in de stad. SIWE-Nieuwsbrief. 38-39(1):50-51.
Patrick VIAENE.  2007.  Een uitzonderlijke voordracht over Leo Baekeland. SIWE-Magazine. 22-23(1):29-34.
Patrick VIAENE, Peter SCHOLLIERS.  2006.  Bibliografie industiële archeologie & industrieel erfgoed in België. XV. TIC - Tijdschrift voor Industriële Cultuur. 13(40bis):43p.
Patrick VIAENE.  2005.  Bibliografie industriële archeologie & industrieel erfgoed in België (deel XIV). TIC - Tijdschrift voor Industriële Cultuur. 23(92):2-16.
Patrick VIAENE.  2005.  Brugs Brouwerijmuseum krijgt klop van't Hamerken. SIWE-Nieuwsbrief. 21(2):8-11.
Patrick VIAENE.  2005.  Gevaar in erfgoed. Erfgoed in gevaar!. SIWE-Magazine. 21(1):2-12.
Patrick VIAENE.  2004.  Bibliografie Industriële Archeologie & Industrieel Erfgoed in België (XIII). TIC - Tijdschrift voor Industriële Cultuur. Cahier 32(88 bis):2-16.
Patrick VIAENE.  2004.  Cokesfabrieken in Wallonië. SIWE-Magazine. 17(2):12.
Patrick VIAENE.  2004.  Passementeriebedrijf te Aalst herbestemd als kunstencentrum. SIWE-Nieuwsbrief. 15-16(1):23-24.
Patrick VIAENE.  2004.  S.O.S. Carcoke Zeebrugge!. SIWE-Magazine. 17(2):20-21.
Patrick VIAENE.  2003.  Bibliografie industriële archeologie en industrieel erfgoed in België, (XII).. TIC - Tijdschrift voor Industriële Cultuur. 84(4):2-14.
Patrick VIAENE.  2003.  Hergebruik van industrieel erfgoed. Een begrip met meervoudige betekenis. TIC - Tijdschrift voor Industriële Cultuur. 82(Cahier 26bis):1-17.
Patrick VIAENE.  2003.  Nieuwe zuivelmusea in Vlaanderen. SIWE-Nieuwsbrief. 11-12-13(4):26-27.
Patrick VIAENE.  2002.  Bibliografie industriële archeologie & industrieel erfgoed in België (XI). TIC - Tijdschrift voor Industriële Cultuur. 20(80):2-30.
Patrick VIAENE.  2002.  L'esprit 'loft' : une nouvelle vie pour des anciennes usines.. Bulletin Trimestriel de l'ASBL P.I.W.B. 51(augustus-september):5-9.
Patrick VIAENE.  2002.  La experiencia de Bélgica de reutilisacion del patrimonio industrial.. Patrimonio industrial: lugares de la memoria : proyectos de reutilización en industrias culturales, turismo y museos. :33-42.
Patrick VIAENE.  2001.  De verzamelaar en de geschiedenis van de technieken. Enkele persoonlijke stellingnamen. Oost-Vlaamse Zanten, tijdschrift voor volkscultuur in Vlaanderen. 76(3):198-204.
Patrick VIAENE.  2000.  Bibliografie industriële archeologie en industrieel erfgoed in België. Deel X. TIC - Tijdschrift voor Industriële Cultuur. 71/2(Cahier 15/2):13-24.
Patrick VIAENE.  2000.  Toekomst met geschiedenis: IBA-Emscher Park. SIWE-Magazine. 8(1):4-7.
Patrick VIAENE.  1999.  150 jaar industrieel erfgoed in Zwitserland. IWE - Industrieel en wetenschappelijk erfgoed. (5):14.
Patrick VIAENE.  1999.  Bibliografie industriële archeologie & industrieel erfgoed (IX). TIC - Tijdschrift voor Industriële Cultuur. 9(67)
Patrick VIAENE.  1999.  Colloquium industrieel en wetenschappelijk erfgoed in Cuba. IWE - Industrieel en wetenschappelijk erfgoed. 6(1):5-8.
Patrick VIAENE.  1998.  Bibliografie industriële archeologie & industrieel erfgoed in België (VIII). TIC - Tijdschrift voor Industriële Cultuur. 8(63)
Patrick VIAENE.  1998.  Culture industrielle et désindustrialisation en Belgique. Patrimoine et architecture. 5:12-15.
Patrick VIAENE.  1997.  Bibliografie Industriële Archeologie & Industrieel Erfgoed in België (VII). TIC - Tijdschrift voor Industriële Cultuur. 59(3)
Patrick VIAENE.  1997.  Graanmaalderijen in Vlaanderen. IWE - Industrieel en wetenschappelijk erfgoed . (3):9-11.
Patrick VIAENE.  1997.  Musea voor de geschiedenis van wetenschappen, techniek en industrie, een stand van zaken. IWE - Industrieel en wetenschappelijk erfgoed. (2):3-8.
Patrick VIAENE.  1997.  Réflexions sur un projet récent concernant la création d'un musée régional minier au Limbourg belge. Maritime technologies / Technologies maritim. Transactions of the 10th International Conference of TICCIH, juni 1997. :335-339.
Patrick VIAENE.  1997.  Van graan en molens. IWE - Industrieel en wetenschappelijk erfgoed. (3):2-9.
Patrick VIAENE.  1997.  Wat is industrieel en wetenschappelijk erfgoed? IWE - Industrieel en wetenschappelijk erfgoed. (1):4-9.
Patrick VIAENE.  1996.  Bibliografie Industriële Archeologie en Industrieel Erfgoed in België (VI). TIC - Tijdschrift voor Industriële Cultuur. 14(56):15-32.
Patrick VIAENE.  1996.  Industriële archeologie in Vlaanderen. De Woonstede door de eeuwen heen. 112:20-36.
Patrick VIAENE.  1994.  Algunes consideracions sobre el desenvolupament recent de l'arqueologia industrial a Bèlgica. Butlleti d'Arqueologia Industrial i de Museus de Ciència i Tècnica. 21:3-5.
Patrick VIAENE.  1994.  Back from Canada of: welke toekomst voor het industrieel erfgoed van de wereld? TIC - Tijdschrift voor Industriële Cultuur. 48(12):24-31.
Patrick VIAENE, Peter SCHOLLIERS.  1994.  Bibliografie industriële archeologie & industrieel erfgoed in België IV. TIC - Tijdschrift voor Industriële Cultuur. 47(3):3-23.
Bernard BAY, Patrick VIAENE.  1994.  Découvrir le patrimoine houiller. L'héritage des gueules noires. De l'histoire au patrimoine industriel. :257-267.
Patrick VIAENE.  1994.  Het garagegebouw Citroën te Brussel. M&L - Monumenten en landschappen . 13(4):30-42.
Patrick VIAENE.  1994.  Le patrimoine charbonnier en Belgique, expériences de sauvegarde, valorisation et finalités. Actes du XIeme Colloque national de Trégastel. Trégastel, 3-4-5 octobre 1994. :193-198.
Patrick VIAENE.  1994.  Patrimoine charbonnier, une tentative de bilan. L'héritage des gueules noires. De l'histoire au patrimoine industriel. :21-32.
Patrick VIAENE.  1993.  Achtste ICCIH, of het verslag van een ooggetuige. TIC - Tijdschrift voor Industriële Cultuur. 10(41):4-17.
Peter SCHOLLIERS, Patrick VIAENE.  1993.  Bibliografie industriële archeologie & industrieel erfgoed in België. Deel III. TIC - Tijdschrift voor Industriële Cultuur. 9(44):7-21.
DESEYN G, VIAENE P.  1993.  De laatste twee gashouders van Vlaanderen. Tijdschrift voor Industriële cultuur. (42):30-33.
Patrick VIAENE.  1993.  Het garagegebouw Citroën te Brussel. Interbellum. 13(2):8-15.
Peter SCHOLLIERS, Patrick VIAENE.  1992.  Bibliografie industriële archeologie en industrieel erfgoed in België (mei 1992). TIC - Tijdschrift voor Industriële Cultuur. 10(39):17-27.
Patrick VIAENE.  1992.  Eureka en / in het museum. TIC - Tijdschrift voor Industriële Cultuur. 10(40):27-33.
Patrick VIAENE.  1992.  Eureka te boek. TIC - Tijdschrift voor Industriële Cultuur. 10(40):35-38.
Claude GAIER, Guido VANDERHULST, Patrick VIAENE.  1992.  Industrial heritage '92. Belgium. National Report. The 8th international conference for the conservation of the industrial heritage. Madrid. :21-29.
Patrick VIAENE.  1992.  National report (Nationaal rapport industriële archeologie in België). TIC - Tijdschrift voor Industriële Cultuur. 10(38):27-36.
Peter SCHOLLIERS, Patrick VIAENE.  1991.  Bibliografie industriële archeologie en industrieel erfgoed in België. TIC - Tijdschrift voor Industriële Cultuur. 9(35):3-33.
Patrick VIAENE.  1990.  Het zevende internationaal congres voor het behoud van het industrieel erfgoed. TGTIC - Tijdschrift voor Geschiedenis van Techniek en Industriële Cultuur . 32(4):15-21.
Guido VANDERHULST.  1990.  Industry, man and landscape / Industrie, homme et paysage. Industry, man and landscape / Industrie, homme et paysage. 7th International Congress for the Conservation of the Industrial Heritage held in Brussels, 3 -8 September 1990. :247p.

Reactie toevoegen

In de kijker

Hij is er! De nieuwe onderzoeksbalans industrieel erfgoed! Een prachtig referentiewerk, zoals we zelf durven zeggen...

Nieuwsbrief