Paul De Niel Expert

Paul De Niel was tot 2017 conservator van EMABB, het Ecomuseum & Archief van de Boomse Baksteen. Hoewel hij een exact-wetenschappelijke opleiding genoot, deed hij de voorbije jaren ook veel historisch onderzoek naar het kleiverleden van de Rupelstreek.

Bibliografie

DE NIEL P.  2016.  Acht eeuwen 'steen' bakken langs de rechteroever van de Rupel. Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen. 120:11-16.
DE NIEL P.  2016.  Van handgeleeg tot machinegeleeg. Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen. 120:13-16.
ROMBAUT H, DE NIEL P.  2015.  Het vervaardigen van bouwmaterialen uit gebakken aarde: bakstenen, dakpannen, vloertegels en afgeleide producten. Geschiedenis van de techniek in België. De pre-industriële periode. :283-313.
DE NIEL P.  2007.  Heller, Paul, ontwerper en decorateur van sierglas. Nationaal biografisch woordenboek 18. :col.411-412.
Paul DENIEL.  2004.  Baksteen geboren uit aarde, water, lucht en vuur. De know how van de 21ste eeuw. De ontmoeting van Europese Ambachtslieden. Keramische Kunst. (2):31-33.
Paul DENIEL.  2002.  Kinderarbeid op de steenbakkerijen in de Rupelstreek. "Eene gymnastieke oefening". Erfgoed van Industrie en Techniek. 11(2):34-39.
Paul DENIEL.  1999.  Ecomuseum und Archiev der Ziegel aus Boom. 7. Arbeitstagung Ziegeleigeschichte/Ziegeleimuseen am 26./27. Juni 2000. :119-123.
Paul DENIEL.  1996.  De Kerf, aan den Rupelboord bij de steenbakkers in gebruik. Projekt Info-blad. EMABB vzw. Info Centrum Rupelstreek. (6):2-4.
DE NIEL P, VAN DYCK V.  1992.  De rospotaardemolen: de aanzet tot de mechanisatie in de steenbakkerij. Het wiel: tijdschrift voor de geschiedenis van de Rupelstreek en Klein-Brabant. 2(1):26-37.
ROMBAUT H, VAN DYCK V, DE NIEL P.  1991.  Nieuwe aspecten omtrent de baksteennijverheid in de Rupelstreek. Het wiel: tijdschrift voor de geschiedenis van de Rupelstreek en Klein-Brabant. 1(1):7-40.

Reactie toevoegen

In de kijker

Op zaterdag 7 september organiseert ETWIE in samenwerking met de Vrienden van het Industriemuseum een studiebezoek aan het industrieel erfgoed in Oost-Vlaanderen!

Nieuwsbrief