Penningkabinet Collectie

Het Penningkabinet van de Koninklijke Bibliotheek van België bewaart de nationale verzameling numismatische voorwerpen (munten, medailles, bankbiljetten, decoraties, jetons, muntgewichten, loodjes, insignes...). Het kabinet heeft niet alleen de opdracht dit patrimonium te bewaren, te bestuderen en uit te breiden, maar vooral, dankzij zijn collecties en nog meer via zijn bibliotheek, een vooraanstaand centrum van kennis te zijn voor al wie belangstelling heeft voor dit gebied van de wetenschap.

In 2016 ontving het Penningkabinet de verzameling munt- en penningstempels van de Koninklijke Munt. Deze verzameling bevat meer dan 6.000 werktuigen die dienden voor de productie van munten en penningen van de 17de eeuw tot nu.

Reactie toevoegen

In de kijker

We hebben beslist om de 8e ETWIE-ontmoetingsdag, die gepland stond op zaterdag 9 mei, te verschuiven naar een latere datum.

Nieuwsbrief