Pieter De Reu Onderzoeker

Pieter De Reu is historicus. Hij werkte als onderzoeker bij het Rijksarchief (2008-2012) en aan de Universiteit Gent (2012-2016), en publiceert voornamelijk over het Belgische belastingsverleden. Samen met erfgoedzorger Bart Bonne schreef hij in 2012 een synthese van het textielverleden van Waarschoot, en sindsdien diept hij die geschiedenis verder uit. Aan de Vrije Universiteit Brussel bestudeert hij momenteel de negentiende-eeuwse akkoorden gesloten tussen schuldeisers enerzijds en handelaars en bedrijven in financiële moeilijkheden anderzijds. Hij is tevens verbonden aan de Universiteit Gent.

Reactie toevoegen

In de kijker

Noteer alvast plaats en datum voor onze 8e ontmoetingsdag in jullie agenda: het nieuwe Gents Universiteitsmuseum, 9 mei 2020!

Nieuwsbrief