Home / Provinciale Bibliotheek - Westflandrica Documentatiecentrum

Provinciale Bibliotheek - Westflandrica Documentatiecentrum

Adres

Gistelsesteenweg 528
8200 Sint-Andries
050 40 74 58

De Erfgoedbibliotheek Westflandrica bewaart wellicht de grootste collectie iconografie over West-Vlaanderen en een belangwekkend fonds over de West-Vlaamse lokale geschiedenis. Ook de industriële ontwikkeling van West-Vlaanderen is goed gedocumenteerd in de Erfgoedbibliotheek Westflandrica. Foto's, kaarten en publicaties helpen het verhaal vertellen van de uitbouw van een nieuwe verkeersinfrastructuur die essentieel was voor de industriële ontwikkeling. De verzameling brochures bevat dan weer heel wat reclamedrukwerk van West-Vlaamse bedrijven en catalogi van handelstentoonstellingen. Ook boeken en beeldmateriaal in verband met vlas zijn goed vertegenwoordigd. Ten slotte wordt ook rond het kusttoerisme heel wat materiaal bewaard.

In 2016 verhuisde de collectie Westflandrica van het Tolhuis naar het provinciaal archief in Sint-Andries. Door de hervorming van de provincies is de erfgoedbibiliotheek vervolgens verhuist naar Kortrijk.

Reactie toevoegen

In de kijker

Noteer alvast plaats en datum voor onze 8e ontmoetingsdag in jullie agenda: het nieuwe Gents Universiteitsmuseum, 9 mei 2020!

Nieuwsbrief