Stefan Justens Expert, Vakman

Adres

Jozef De Bomstraat 4
2018 Antwerpen

Stefan Justens is reeds een twintigtal jaren actief in de erfgoedwereld van trams en autobussen. Hij is voormalig voorzitter van vzw De Poldertram en bekleedt bestuursfuncties bij o.a. Tramsite Schepdaal, META vzw, ... Zo stelt Stefan zijn expertise ter beschikking van META vzw voor een verdere uitbouw en rationalisering van de erfgoedcollectie van De Lijn, bij restauratiedossiers en bij het geven van historisch advies. 

In opdracht van Erfgoed Vlaanderen werkte hij mee aan de restauratieplanning van het erfgoed van De Lijn, het opstellen van restauratiedossiers, subsidieaanvragen en de opvolging van de restauratiewerf. Vanaf 2006 startte hij een eigen restauratie-atelier in de voormalige stelplaats van De Lijn in Lochristi. De restauratie van het sterk afgetakelde tramrijtuig 9994 werd in 2010 beëindigd, 1 jaar vroeger dan gepland. Momenteel is de vzw Poldertram bezig met een tweede lichtere restauratie. Op korte termijn zal het atelier verhuizen naar de werkplaats van De Lijn in Hoboken, waar betere voorzieningen zijn.

 

Reactie toevoegen

In de kijker

We hebben beslist om de 8e ETWIE-ontmoetingsdag, die gepland stond op zaterdag 9 mei, te verschuiven naar een latere datum.

Nieuwsbrief