SteM Museum

Adres

Zwijgershoek 14
9100 Sint-Niklaas
03 778 34 50

De permanente collectie, gepresenteerd in een verbouwde fabriekshal  brengt de drie verhaallijnen ‘mens en materie’, ‘mens en machine’ en ‘mens en lichaam’ tot leven.

Het Waasland dat evolueerde van een landbouwstreek met huisnijverheid naar een bloeiend textielcentrum biedt genoeg stof voor de  verhaallijn ‘Mens en machine’. Je krijgt voeling met de moeilijke levensomstandigheden van de fabrieksarbeiders en de luxueuze levenswijze van de burgerij.

Dankzij de inzet van de vzw Breimuseum kan je onder het zaagtanddak van het breiatelier tientallen machines bekijken. Het zijn unieke materiële getuigen van een roemrijk verleden.

Bibliografie

Walter VERMEULEN.  2010.  De breigoedindustrie in het Waasland: historische terugblik en museale verwerking in het Breiatelier van het STEM. SIWE Magazine van het Steunpunt Industrieel en Wetenschappelijk erfgoed. (45-46):16-17.
Dominique ZENNER.  2010.  Het STEM en het Breigoedmuseum. SIWE Magazine van het Steunpunt Industrieel en Wetenschappelijk erfgoed. (45-46):29-36.
An DEVROE.  2010.  STeM Zwijgershoek in Sint-Niklaas. Museum breit vervolg. OKV. Kunst- en erfgoedtijdschrift. 14(48):24-28.

Reactie toevoegen

In de kijker

We hebben beslist om de 8e ETWIE-ontmoetingsdag, die gepland stond op zaterdag 9 mei, te verschuiven naar een latere datum.

Nieuwsbrief