Tom Deneire Expert

Tom Deneire is conservator van de Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek Antwerpen. Hij staat in voor het beheer van het papieren erfgoed (oude drukken, grafiek, kostbare werken), het academisch erfgoed en het kunstpatrimonium. Hij is doctor in de taal- en letterkunde en doet onderzoek in boekgeschiedenis, neolatijn en digital humanities.

Reactie toevoegen

In de kijker

We hebben beslist om de 8e ETWIE-ontmoetingsdag, die gepland stond op zaterdag 9 mei, te verschuiven naar een latere datum.

Nieuwsbrief